SNABBVAL

ARKIV

Planerat vattenavbrott torsdag 19/9 och fredag 20/9!

Med anledning av ett ventilbyte i korsningen Lagerbäcksvägen- Långviksvägen kommer en vattenavstängning att göras. Vattenavstängningen kommer att beröra Lagerbäcksvägen, Fåruddsvägen och Långviksvägen från Lagerbäcksvägen till korsningen med Långgårdsvägen.

Arbetet startar torsdagen den 19 och avstängningen sker någon gång under dagen. Hur långt avbrottet blir beror på hur arbetet går. Det kan bli klart till kvällen, om inte så fortsätter arbetet på fredagen. För att få löpande information följ med på Facebook och föreningens hemsida.

OBSERVERA

Efter ventilbytet finns risk att vattnet är grumligt. För att skydda vv- beredaren undvik då att använda varmvattnet.

Med vänliga hälsningar
Vattenansvarig/Lennart

Torrsättning 2019

Information inför torrsättning 2019

Någon dag för årets gemensamma torrsättning är ännu ej bestämd (denna brukar ske i början av oktober). Det finns redan nu två listor utlagda i gamla hamnboden för bokning av vinterplats.
Den ena listan gäller de som vill ha båten upptagen med kran på vår gemensamma torrsättningsdag och den andra listan gäller för de som torrsätter i egen regi på annan dag.

Alla som vill ha sin båt vinterförvarad på hamnområdet måste fylla i en av dessa listor.

Det går också bra att istället maila till: janerik.strom45@telia.com.
Ange då namn, bryggnr, båttyp/storlek och telefonnummer.

Långvik 2019-09-05
Vänliga hälsningar / hamngruppen
Tel. 070-242 04 13, 070-556 17 48

Grönområde

Aktivitetsdag 28/9-2019

Enligt vår plan att sudda ut den skarpa gränsen av siktgatan mot vattnet längs Snösundsstigen så fälldes tre ekar i höstas. Stammarna ligger kvar i slänten och det är fritt fram att ta hand om dem till ved eller något annat trevligt.

AKTIVITETSDAG – Ingarö Långviks samfällighet

Ni är alla välkomna till en trevlig arbetsdag med nya och gamla grannar.

När: 2019 – 09 – 28 Kl: 10.00 – 13.00

SAMLING PÅ HAMNPLAN kl. 10.00

Vi tänker oss att vi ska få följande arbetsuppgifter utförda:

Röjning vid Myggstigen nedanför berget – här behövs det fyrhjuling med släp eller liknande.
Röjning av en bit av Snösundsstigen mellan stora spången och badplatsen
Transportera bort kubbar av ek – här behövs det skottkärra
En del röjning utefter Hamnvägen

Röjning av vägavsnitt – ansvariga är vidtalade men det går bra att ansluta
Södergårdsslingan
Långviksvägen 1-3 i diket upp mot skogen
Lagerbäcksvägen 14-18 dike och slänt
Korsningen Gubbdalsvägen – Kolbacksvägen

Vi avslutar som vanligt med korvgrillning vid hamnboden kl. 13.00
Frågor kan ställas till Eva Larsson, 0709-929883, eva.larsson50@gmail.com

Information i PDF format finns här: Aktivitetsdag hösten 2019

Vattenutskick med bilder

Föreningens utskick angående vatten i Långvik finns på länk nedan. Sist i detta dokument finns även bilder som visar exempel på markeringsstolpe, servisventil och spolbrunn avlopp.

Vattenanalys efter vattenläcka

Här kan du läsa vattenanalysrapporterna för det drabbade området som påverkades av avloppsläckan:

Protokoll

Protokoll 2016