Grönområde

Höstens aktivitetsdag!

Grönområde

Blockerad stig!

Grönområde

Aktivitetsdagen våren 2022

Grönområde

Dikesklippning vecka 28

Grönområde

Aktivitetsdag 24 april

Grönområde

Aktivitetsdag 26/9-2020

Dags för höstens aktivitetsdag med slyröjning och korvgrillning på agendan.

Grönområde

Uppdaterad skötselplan 20-01

Nu har vi uppdaterat skötselplanen per 20-01-13.

Grönområde

Aktivitetsdag 28/9-2019

Enligt vår plan att sudda ut den skarpa gränsen av siktgatan mot vattnet längs Snösundsstigen så fälldes tre ekar i höstas. Stammarna ligger kvar i slänten och det är fritt fram att ta hand om dem till ved eller något annat trevligt.

AKTIVITETSDAG – Ingarö Långviks samfällighet

Ni är alla välkomna till en trevlig arbetsdag med nya och gamla grannar.

När: 2019 – 09 – 28 Kl: 10.00 – 13.00

SAMLING PÅ HAMNPLAN kl. 10.00

Vi tänker oss att vi ska få följande arbetsuppgifter utförda:

Röjning vid Myggstigen nedanför berget – här behövs det fyrhjuling med släp eller liknande.
Röjning av en bit av Snösundsstigen mellan stora spången och badplatsen
Transportera bort kubbar av ek – här behövs det skottkärra
En del röjning utefter Hamnvägen

Röjning av vägavsnitt – ansvariga är vidtalade men det går bra att ansluta
Södergårdsslingan
Långviksvägen 1-3 i diket upp mot skogen
Lagerbäcksvägen 14-18 dike och slänt
Korsningen Gubbdalsvägen – Kolbacksvägen

Vi avslutar som vanligt med korvgrillning vid hamnboden kl. 13.00
Frågor kan ställas till Eva Larsson, 0709-929883, eva.larsson50@gmail.com

Information i PDF format finns här: Aktivitetsdag hösten 2019