Grönområde

Höstens aktivitetsdag!

Grönområde

Blockerad stig!

Grönområde

Aktivitetsdagen våren 2022

Grönområde

Dikesklippning vecka 28

Grönområde

Aktivitetsdag 24 april

Grönområde

Aktivitetsdag 26/9-2020

Dags för höstens aktivitetsdag med slyröjning och korvgrillning på agendan.