Problem med elledning och belysning

Efter Vattenfalls arbete vid Fåruddsvägen förra året har vi haft problem med elledningen till belysningen vid infart Fåruddsvägen, busstation Kolbacken samt infarten Kolbäcksvägen.

Protokoll

Covid-19 och föreningsstämma

Med anledning av det rådande läget gällande Covid-19 så finns ännu inget datum beslutat för ordinarie föreningsstämma år 2020.