Sjösättning 2022

Grönområde

Sopning av vägar!

30 km i hela området

Hastighetsbegränsning gäller!

Hamnen

Torrsättning 2021

Välkommen på LOPPIS

Vatten återställt

Viktig vatteninformation

Vattenuttag