Extra föreningsstämma 2023-11-29

Presentation från mötet den 11 oktober 2023

Viktig information från Hamngruppen (uppdaterad)

Torrsättning – 2023

Vattenmätaravläsning – 2023

Inför torrsättning 2023

Grönområde

Aktivitetsdag hösten 2023

Upphittat gods, är det ditt?