Torrsättning 2021

Välkommen på LOPPIS

Vatten återställt

Viktig vatteninformation

Vattenuttag

Protokoll

Nytt bankgironummer

Problem med elledning och belysning

Efter Vattenfalls arbete vid Fåruddsvägen förra året har vi haft problem med elledningen till belysningen vid infart Fåruddsvägen, busstation Kolbacken samt infarten Kolbäcksvägen.