Protokoll

Covid-19 och föreningsstämma

Med anledning av det rådande läget gällande Covid-19 så finns ännu inget datum beslutat för ordinarie föreningsstämma år 2020.