Protokoll

Välkommen till föreningsstämman 2024

Information från hamngruppen / styrelsen ILS

Protokoll

Ny valberedning

Rutin för felanmälan vatten

Angående vår vattendistribution

Motionera till styrelsen och stämman

Protokoll

Kontakta valberedningen

Protokoll

Protokoll extra föreningsstämma 2023-11-29

Protokoll

Resultat från extra stämman 2023-11-29

Extra föreningsstämma 2023-11-29