SNABBVAL

ARKIV

Akut vattenavstängning

Akut vattenavstängning! Berör Snösundsvägen 38-66. Vattnet kommer stängas av 1-2 tim under sen em/kväll idag torsdag 25/3.

Återkoppling vattenläcka

Styrelsen vill tacka för återkoppling om ev. vattenläcka samt meddela att den troligtvis är funnen. Vi ber berört område att hushålla med vattnet då nivån i pumpstation för närvarande är låg.

Ovanligt stor vattenförbukning

Vi vill be boende på Brännäsvägen och Snösundsvägen 38-66, 41-65 att se till att ingen slang, kran/toalett står och rinner eller finner annat läckage. Vi misstänker läcka p.g.a ovanligt stora uttag nu.

Styrelsen ILS

Vattenanalysrapport

En ny vattenanalys är utförd för kvartal 4, 2020.

Problem med elledning och belysning

Efter Vattenfalls arbete vid Fåruddsvägen förra året har vi haft problem med elledningen till belysningen vid infart Fåruddsvägen, busstation Kolbacken samt infarten Kolbäcksvägen.

Varning för hög vattenförbrukning

Vi vill be samtliga boende på Snösundsvägen, Snösvängen och Brännäsvägen att inte göra några onödiga uttag vad gäller vatten.

Torrsättning 2020

Dag för årets gemensamma torrsättning är nu bokad till fredagen den 9 oktober.

Grönområde

Aktivitetsdag 26/9-2020

Dags för höstens aktivitetsdag med slyröjning och korvgrillning på agendan.

Sjösättnings-information 2020

Vårens sjösättning är nu bestämd till söndagen den 10 maj.

Grönområde

Uppdaterad skötselplan 20-01

Nu har vi uppdaterat skötselplanen per 20-01-13.