SNABBVAL

ARKIV

Vattenavläsning 2022

Inför torrsättning 2022

Grönområde

Höstens aktivitetsdag!

Grönområde

Dikesrensning under september!

Grönområde

Blockerad stig!

Sjösättning 2022

Grönområde

Sopning av vägar!

Protokoll

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2022

Grönområde

Aktivitetsdagen våren 2022

Protokoll

Välkommen till föreningsstämman 2022

30 km i hela området

Hastighetsbegränsning gäller!

Hamnen

Torrsättning 2021