Vattenanalysrapport

En ny vattenanalys är utförd för kvartal 4, 2020.

Problem med elledning och belysning

Efter Vattenfalls arbete vid Fåruddsvägen förra året har vi haft problem med elledningen till belysningen vid infart Fåruddsvägen, busstation Kolbacken samt infarten Kolbäcksvägen.

Varning för hög vattenförbrukning

Vi vill be samtliga boende på Snösundsvägen, Snösvängen och Brännäsvägen att inte göra några onödiga uttag vad gäller vatten.

Torrsättning 2020

Dag för årets gemensamma torrsättning är nu bokad till fredagen den 9 oktober.

Grönområde

Aktivitetsdag 26/9-2020

Dags för höstens aktivitetsdag med slyröjning och korvgrillning på agendan.

Protokoll

Covid-19 och föreningsstämma

Med anledning av det rådande läget gällande Covid-19 så finns ännu inget datum beslutat för ordinarie föreningsstämma år 2020.

Sjösättnings-information 2020

Vårens sjösättning är nu bestämd till söndagen den 10 maj.

Grönområde

Uppdaterad skötselplan 20-01

Nu har vi uppdaterat skötselplanen per 20-01-13.

Planerat vattenavbrott torsdag 19/9 och fredag 20/9!

Med anledning av ett ventilbyte i korsningen Lagerbäcksvägen- Långviksvägen kommer en vattenavstängning att göras. Vattenavstängningen kommer att beröra Lagerbäcksvägen, Fåruddsvägen och Långviksvägen från Lagerbäcksvägen till korsningen med Långgårdsvägen.

Arbetet startar torsdagen den 19 och avstängningen sker någon gång under dagen. Hur långt avbrottet blir beror på hur arbetet går. Det kan bli klart till kvällen, om inte så fortsätter arbetet på fredagen. För att få löpande information följ med på Facebook och föreningens hemsida.

OBSERVERA

Efter ventilbytet finns risk att vattnet är grumligt. För att skydda vv- beredaren undvik då att använda varmvattnet.

Med vänliga hälsningar
Vattenansvarig/Lennart