Varning för hög vattenförbrukning

Vi vill be samtliga boende på Snösundsvägen, Snösvängen och Brännäsvägen att inte göra några onödiga uttag vad gäller vatten.

Torrsättning 2020

Dag för årets gemensamma torrsättning är nu bokad till fredagen den 9 oktober.

Grönområde

Aktivitetsdag 26/9-2020

Dags för höstens aktivitetsdag med slyröjning och korvgrillning på agendan.

Protokoll

Covid-19 och föreningsstämma

Med anledning av det rådande läget gällande Covid-19 så finns ännu inget datum beslutat för ordinarie föreningsstämma år 2020.

Sjösättnings-information 2020

Vårens sjösättning är nu bestämd till söndagen den 10 maj.

Vattenanalysrapport

En ny vattenanalys är utförd för kvartal 1, 2020.

Grönområde

Uppdaterad skötselplan 20-01

Nu har vi uppdaterat skötselplanen per 20-01-13.

Planerat vattenavbrott torsdag 19/9 och fredag 20/9!

Med anledning av ett ventilbyte i korsningen Lagerbäcksvägen- Långviksvägen kommer en vattenavstängning att göras. Vattenavstängningen kommer att beröra Lagerbäcksvägen, Fåruddsvägen och Långviksvägen från Lagerbäcksvägen till korsningen med Långgårdsvägen.

Arbetet startar torsdagen den 19 och avstängningen sker någon gång under dagen. Hur långt avbrottet blir beror på hur arbetet går. Det kan bli klart till kvällen, om inte så fortsätter arbetet på fredagen. För att få löpande information följ med på Facebook och föreningens hemsida.

OBSERVERA

Efter ventilbytet finns risk att vattnet är grumligt. För att skydda vv- beredaren undvik då att använda varmvattnet.

Med vänliga hälsningar
Vattenansvarig/Lennart

Torrsättning 2019

Information inför torrsättning 2019

Någon dag för årets gemensamma torrsättning är ännu ej bestämd (denna brukar ske i början av oktober). Det finns redan nu två listor utlagda i gamla hamnboden för bokning av vinterplats.
Den ena listan gäller de som vill ha båten upptagen med kran på vår gemensamma torrsättningsdag och den andra listan gäller för de som torrsätter i egen regi på annan dag.

Alla som vill ha sin båt vinterförvarad på hamnområdet måste fylla i en av dessa listor.

Det går också bra att istället maila till: janerik.strom45@telia.com.
Ange då namn, bryggnr, båttyp/storlek och telefonnummer.

Långvik 2019-09-05
Vänliga hälsningar / hamngruppen
Tel. 070-242 04 13, 070-556 17 48