Hamnvägen är avstängd för reparation den 11 och 12 april.

Den 11 april startar reparation av hamnvägen mellan Fåruddsvägen och hamnplan. Det går bra att till fots nå hamnen via ”badstigen” (stigen till och förbi badplatsen). Arbetet påbörjas den 11 april och beräknas vara klart senast den 12 april.

För frågor kontakta hamngruppen via Jan-Erik Ström tel. 070-556 17 48 eller janerik.strom45@telia.com