Den gemensamma sjösättningen är som de flesta känner till avklarad.

Det är dock ett antal trailers, båtvagnar, vaggor och stöttor lämnade på hamnplanen utmed landbryggan. Ägarna till dessa uppmanas att flytta dem till tidigare anvisade platser snarast möjligt.

Hamnplanen och ytorna utmed landbryggan ska hållas fria för parkering,  ytor framför grindarna till 200- och 100-bryggorna, kajen, servicebryggan och rampen skall hållas fria för obehindrat tillträde.

Det är även en hel del avfall/sopor/skräp och dunkar och burkar med glykol, kemikalier och oljor kvarlämnat. Vänligen se till att ta hand om ert eget avfall, omgående. Misskötsel kan äventyra tillståndet för hela hamnverksamheten.

Påminner även om att trailers och vagnar som förvaras på hamnområdet ska märkas upp med ägar- och kontaktuppgift.

Hamngruppen