Sopning av vägar

På onsdag kommer vi att sopa vägarna i vårt fina område så ett tips är att inte hänga ut tvätten onsdagen den 29 april. 

Självklart hjälps vi åt att hålla vägarna tomma från parkerade bilar, släpkärror, grushögar och/eller annat som den egna tomten är avsedd för.

Hälsningar
Maria (Vägansvarig)

By |April 27th, 2020|Vägar|0 Comments

Vattenavstängning 11/11

VATTENAVSTÄNGNING måndag 11 nov.

Större ventilbyte kommer ske på Lagerbäcksvägen med start på måndag 11 november. De berörda områdena är Lagerbäcksvägen och Fåruddsvägen.  Lagerbäcksvägen (mot/från Kolbacksvägen) kommer även vara avstängd för trafik under grävtiden. När arbetet är klart kommer återfyllning av ledningarna ske vilket kan leda till att hela Långvik berörs.

Vi ber om överseende med eventuella olägenheter.

By |November 5th, 2019|Vägar, Vatten|0 Comments

Välj annan väg

I morgon tisdag den 8 oktober grävs det fram ventiler i korsningen Lagerbäcksvägen – Långviksvägen. Detta innebär att det blir ett stort hål och på platsen finns ett flertal arbetsmaskiner och andra bilar.

För att undvika risker och störningar så uppmanar vi att man väljer en annan väg när man tar sig fram området.

By |October 7th, 2019|Vägar, Vatten|0 Comments

Dikesklippningen avbruten

Vi har varit tvungna att avbryta dikesklippningen i Långvik på grund av den stora risken för brand. Det är i dagsläget oklart när klippningen kommer sätta igång igen.

/Vägansvarige

By |July 17th, 2018|Vägar|0 Comments

Ledningsdragning på Fåruddsvägen

Igår fredag 2/3 inleddes arbetet med ledningsdragning på Fåruddsvägen nära nedfarten till hamnen, vilket innebär att halva vägen spärras av för att tina is innan grävning.

Arbetet kommer att pågå några dagar men det skall hela tiden vara framkomligt för passage.

 

By |March 3rd, 2018|Vägar|0 Comments

Sopning beställd

Våren är äntligen här och sopning av våra vägar kommer att utföras av Ingarö Mark & Väg den 27/4.

By |April 21st, 2017|Långvik, Vägar|0 Comments

Blomlådor som farthinder

Många upplever att det körs fort i området, speciellt på vissa sträckor. I samfälligheten finns idag inga planer på att anlägga fler permanenta farthinder. Dock ser samfälligheten inget hinder i att den som vill ställer ut blomlådor på de vägsträckor där de upplever att det körs fort.

På Nacka kommuns hemsida finns tips om hur man […]

By |July 28th, 2016|Långvik, Vägar|0 Comments