Dikesklippningen avbruten

Vi har varit tvungna att avbryta dikesklippningen i Långvik på grund av den stora risken för brand. Det är i dagsläget oklart när klippningen kommer sätta igång igen.

/Vägansvarige

By |July 17th, 2018|Vägar|0 Comments

Ledningsdragning på Fåruddsvägen

Igår fredag 2/3 inleddes arbetet med ledningsdragning på Fåruddsvägen nära nedfarten till hamnen, vilket innebär att halva vägen spärras av för att tina is innan grävning.

Arbetet kommer att pågå några dagar men det skall hela tiden vara framkomligt för passage.

 

By |March 3rd, 2018|Vägar|0 Comments

Sopning beställd

Våren är äntligen här och sopning av våra vägar kommer att utföras av Ingarö Mark & Väg den 27/4.

By |April 21st, 2017|Långvik, Vägar|0 Comments

Blomlådor som farthinder

Många upplever att det körs fort i området, speciellt på vissa sträckor. I samfälligheten finns idag inga planer på att anlägga fler permanenta farthinder. Dock ser samfälligheten inget hinder i att den som vill ställer ut blomlådor på de vägsträckor där de upplever att det körs fort.

På Nacka kommuns hemsida finns tips om hur man […]

By |July 28th, 2016|Långvik, Vägar|0 Comments

Grävning för Telias fiber-nät!

Grävning för Telias fiber-nät!

Sandström nätentreprenad har planerat att utföra 4st mindre schakt i Ingarö-Långviks samfällighetsförening under vecka 19-20 för att förbereda markförläggning för Telias nya fibernät.

De gator som kommer att beröras är: Kolstigen, Björkviksvägen, Byttvretsvägen och Södergårdsslingan.

Arbetet kommer att utföras under dagtid, och kommer ta ca 1 dag per schakt.

Om någon skulle behöva ta sig förbi […]

By |May 10th, 2016|Långvik, Vägar|0 Comments

Vatten och vägavstängning

Arbetet med att byta vattenventiler i korsningen Snösundsvägen-Snösvängen har startats upp nu på morgonen. När ventilerna är frilagda kommer vattnet att stängas av. Om det går som planerat sker det under dagen.

Löpande information på Facebook och Hemsida

By |April 25th, 2016|Långvik, Vägar, Vatten|0 Comments

Vattenläckan på Kolbacksvägen åtgärdad

Läckan är åtgärdad. En vattenslang hade lossnat från en utkastare som var fullt öppen. Nu saknas det vatten i pumpstationerna som sakta fylls upp. Vattnet kan vara lite grumligt men var återhållsamma med renspolningen. Alla i vårt område uppmanas till försiktighet med användning av vattenslang.

//Vattenansvarig

By |May 7th, 2015|Långvik, Vägar, Vatten|0 Comments

Vattenavstängning pga grävning

På tisdag den 14 april påbörjas den uppskjutna grävningen för att hitta vattenläckan.

Läckan finns troligen i huvudledning utanför Lagerbäcksvägen 15.

Grävningen kan dra ut i tid pga osäkert läge och elkablar som hindrar. När vattnet stängs av berörs fastigheterna

på Lagerbäcksvägen mellan korsningen med Kolbacksvägen och korsningen med Långviksvägen.

Vattenansvarig

By |April 13th, 2015|Långvik, Vägar, Vatten|0 Comments

Gatubelysningen

Det händer att en gatlykta slocknar och det blir extra mörkt. Det vore bra om du som ser detta kan sätta ett band om gatlyktan eller markera på annat sätt så att den som ska byta lampa hittar rätt stolpe. Ring sedan och meddela Ingegerd Åhl tel 070 765 68 88 så kontaktar hon elföretaget.

Tack på […]

By |November 19th, 2014|Långvik, Vägar|0 Comments

Asfaltrester och jord har tippats av vid pumpstation 4. Ett miljöbrott!

På planen vid pumpstation 4 har någon kört in med lastbil och tippat jord och asfaltrester som ser ut att komma från en väg eller liknande. Spåren efter bilen är fortfarande tydliga. Asfalten ligger till vänster om pumpstationen när man kommer in från Långviksvägen och på andra sida planen finns rester från en tidigare tippning […]

By |June 24th, 2014|Långvik, Vägar|0 Comments