Vi i styrelsen vill bjuda in er som önskar veta mer om hur vår vattenförsörjning i Långvik fungerar till informationsträffar i hamnstugan.

Det finns tre tillfällen att välja på och samma information kommer att ges på samtliga träffar. Anmälan görs till Viktoria Wiestål på [email protected] alt. 0701 460440.

Söndag   9/2 kl. 16.00                                                         

Söndag 23/2 kl. 16.00

Tisdag     3/3 kl. 18.30

Plats: Hamnstugan, det grå huset i hamnen.

Träffarna varar ca 1 timme och kommer att ge information om hur vår vattenförsörjning fungerar idag. Från borrhål till kran, hur ser systemet ut, vad Åke gör och vad är det som kostar. Det är helt frivilligt att komma.

OBS! Vi kommer INTE prata om eventuellt kommunalt vatten.

Vi har även tagit fram en SMS-tjänst för att snabbare och mer kvalitetssäkert kunna nå ut med viktig information till er som bor i Långvik, t ex vid vattenavbrott eller liknande.

Vi behöver därför mobilnummer till er som vill ha denna information. Ni som redan skickat er information till Viktoria behöver inte göra det igen.

Skicka era mobilnummer med namn, fastighetsbeteckning och adress till [email protected] alt. 0701 460440.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Ingarö-Långvik Samfällighetsförening