Välkommen till Ingarö – Långvik samfällighetsförening

Senaste inläggen:

Dikesklippningen avbruten

July 17th, 2018|0 Comments

Fortsatt stor vattenbrist!

July 13th, 2018|0 Comments

Information om vår vattenanläggning

July 1st, 2018|0 Comments

Till dig som är fastighetsägare i Långvik

Du/Ni som bor eller flyttar till Långvik ingår automatiskt i Ingarö-Långviks Samfällighetsförening. Det är fastigheten, bebyggd eller obebyggd, som är delägare i samfälligheten vilket innebär att Du/Ni som person inte kan begära utträde ur samfälligheten. Såsom fastighetsägare är det Du/Ni som ansvarar för omkostnaderna för fastigheten.

Vår samfällighet består av tre gemensamhetsanläggningar:

I Hamnen
II. Vägar och grönområden
III. Vattenförsörjning

Avloppet ombesörjs av Björnö-Långviks Avloppsaktiebolag (publ) BLA AB där fastigheten har en aktie som också följer fastigheten.

Samfällighetens styrelse

Alla vi som är fastighetsägare har ansvar för våra gemensamma anläggningar. Samfällighetens styrelse står för den löpande förvaltningen. Styrelsen väljs av årsmötet.

Nedan finns uppräknat en del avde sysslor som ingår i styrelsens ansvarsområden

Underhåll av hamnen

Hela hamnplanen och en bit ut i vattnet, bryggor, mastkranen, mastskjul och kajkanten (landbryggan) ansvarar hamngruppen för och de kostnader som uppstår skall täckas av båtavgifterna.

Båtplats

Varje fastighetsägare som har båt har rätt till en båtplats.
Observera dock att båtplatsen inte tillhör fastigheten. Hamngruppen som är vald av årsmötet har till uppgift att förvalta hamnområdet samt fördela båtplatser efter båtens bredd och tyngd så att bryggorna får så jämn belastning som möjligt.

Underhåll av samfällighetens vägnät

Asfaltering, potthålslagning, slyröjning av dikesrenar, plogning och sandning. Underhåll vägbelysning.

Underhåll av grönområden

Vindfällen som utgör risk, viss slyröjning och trädfällning. Löpande underhåll av föreningens anslagstavlor. Förbättring och underhåll av våra gångstigar och spångar. Tillsyn av badbrygga och badstrand.

Löpande underhåll och nyinvesteringar av samfällighetens färskvattendistribution

Underhåll av ledningsnät, pumpstationer, vattenreservoarer, vattenprover m.m.

Nu kan du ta del av samfällighetens stadgar som pdf-fil. Klicka här.

Tidigare inlägg

Dikesklippningen avbruten

Vi har varit tvungna att avbryta dikesklippningen i Långvik på grund av den stora risken för brand. Det är i dagsläget oklart när klippningen kommer sätta igång igen.

/Vägansvarige

Read More

 0

Fortsatt stor vattenbrist!

Fortsatt stor vattenbrist och alla uppmanas att hushålla. Påminner om bevattningsförbudet.
Nivåerna i borrhålen är låga och påfyllningen går långsamt. I tisdags var det helt tomt i PS4. Åke och Micke måste dagligen sektionera om för […]

Read More

 0

Information om vår vattenanläggning

Det är många frågor angående vår vattenanläggning och jag skall försöka ge några svar.
Den främsta informatioskanalen är vår hemsida. Här finns “Allmänna bestämmelser” för vattenförsörjning. Att delta på Årsmöten är också viktigt och på nästa […]

Read More

 0

Slut på vatten Brännäsvägen/Snösundsvägen!

Slut på vatten i PS12 område!

Brännäsvägen och delar av Snösundsvägen är berörda. Micke är på väg ut. Oroande att vattnet tar slut tidigt på morgonen. Läcka eller stor förbrukning! Återkommer med info när vi vet […]

Read More

 0

Slut på vatten!

Slut på vatten på Snösundsvägen och Snösvängen. Hjälp är på väg och man försöker sektionera systemet så att alla får vatten.
Uppmanar alla att hushålla med vattnet så gott det går. Ont om vatten i brunnarna […]

Read More

 0

Se hit!

Hej alla i Långvik!

Visst vill du ha en finklippt fotbollsplan och lekområde i Långvik ⚽️

Finns det någon frivillig som vill ta upp stafettpinnen efter Matti, Hanna och Daniel och klippa fotbollsplanen och planen vid gungorna […]

Read More

 0

Sjösättning 18 maj

Vårens sjösättning är nu bestämd till fredagen den 18 maj 2018.

Här kan du läsa mer om sjösättningen:

Sjösättningsinfo 2018

//Jan-Erik Ström

Read More

 0

Vårens aktivitetsdag på lördag!

Välkomna på lördag 21/4 till vårens Aktivitetsdag!

Vi samlas på hamnplan 10.00 och röjer sly bakom hamnplanen mm.
(Se utskick och anslag.)

Barnen kan ta sig an badplatsen.

Stigen mellan Kolbacksvägen och Björkviksvägen ska få nytt grus.
Meddela Eva om […]

Read More

 0

Vattenanalyser 1:a kvartalet 2018

Här kan du läsa vattenanalyserna för 1:a kvartalet

Vattenanalyser 1:a kvartalet 2018

Read More

 0

Protokoll från årsstämman 2018-03-15

Nu finns protokollet från årsstämman 2018-03-15 att läsa under Arkiv-Protokoll.

http://langvik.se/protokoll/

Read More

 0

Ledningsdragning på Fåruddsvägen

Igår fredag 2/3 inleddes arbetet med ledningsdragning på Fåruddsvägen nära nedfarten till hamnen, vilket innebär att halva vägen spärras av för att tina is innan grävning.

Arbetet kommer att pågå några dagar men det skall hela […]

Read More

 0

Kallelse till årsmöte 15 mars

Härmed kallas du/ni till årsmöte i Ingarö-Långviks samfällighetsförening.

Dag: Torsdagen den 15 mars 2018
Tid: 19.00
Plats: Brunns skola, matsalen

Nedan finner du kallelsen samt samtliga årsmöteshandlingar inkl. alla bilagor:

Kallelse till Årsmöte Ingarö_Långviks samfällighet 2018

Read More

 0

Till dig som är intresserad av vårt fina område!

På hemsidan ligger en planering för skötseln av våra grönområden. Den ligger till grund för våra Aktivitetsdagar.

Jag vill gärna att vi bildar en liten grupp med följande uppgifter:

1. Bollplank för planering och bedömning av vad […]

Read More

 0

Motion till årsstämman 2018

Medlemmar som har förslag eller önskemål inom föreningens verksamhetsområden uppmanas att inkomma med motion till årsstämman. Denna måste dock vara inlämnad innan årets slut.

//Styrelsen

Read More

 0

Vattenanalyser 4:e kvartalet 2017

Vattenanalyser 4:e kvartalet

Read More

 0

Protokoll från halvårsstämman 2017-11-21

Nu finns protokollet från halvårsstämman 2017-11-21 att läsa under Arkiv-Protokoll.

http://langvik.se/protokoll/

Read More

 0

Till dig…

… som kanske inte hade möjlighet att besöka vårt senaste “halvårsmöte” och ta del av vad som händer i vår samfällighet…
…men som ändå har synpunkter och skulle vilja vara med och påverka utvecklingen i din […]

Read More

 0

Sanering av PS12

PS12 har sanerats och kommer snart att driftsättas.
Vattenkvaliten är nu ok men för att hålla koll på råvattnets kvalité kommer vi, tills vidare, att ta månadsprov på borrhålsvattnet.

//Vattenansvarig

Read More

 0

Info. Pumpstation 12​

Stationen är helt sanerad med tillhörande magasin, borrhål högtrycksspolade samt allt i drift men ännu ej inkopplad på vattennätet i väntan på nya provsvar. Prov tagna i stationen samt på råvatten från borrhål. Vi hoppas […]

Read More

 0

Lägesrapport Bakterier i PS12

Provtagning av vatten sker kvartalsvis med omfattning bestämd av Kommunen. I PS12 Brännäsvägen tar vi dessutom månadsvis extra kontrollprov. Förhandsbesked om bakterieförekomst kom per tfn. den 24 okt. Stationen togs ur drift och jag larmade […]

Read More

 0

Vattenanalyser omprov september 2017

Här finns vattenanalyserna för omprovet gjort i september 2017:

Vattenanalys omprov september 2017

Read More

 0

Vattenanalyser 3:e kvartalet 2017

Här kan du läsa vattenanalyserna för kvartal 3, 2017:

Vattenanalyser 3:e kvartalet 2017

Read More

 0

Vattenanalyser 2:a kvartalet 2017

Här kan du läsa vattenanalyserna för kvartal 2, 2017:

Vattenanalyser 2:a Kvartalet 2017

Read More

 0

Bakterieproblem i PS12 Brännäsvägen

Stationen är avställd och kontrollprov är taget. Vi får provsvar om några dagar och beroende på resultatet vidtas åtgärder. Under tiden levereras vatten från annan pumpststion. Vattnet borde nu vara ok men jag rekommenderar att […]

Read More

 0

OTJÄNLIGT vatten PS12 Brännäsvägen!

Senaste provet PS12 visar på e-koli bakterier vilket gör vattnet otjänligt och skall kokas innan det kan användas. Berört område är Brännäsvägen och Snösundsvägen från korsningen med Snösvängen till vändplan. Nytt prov är taget och […]

Read More

 0

Uppdaterad skötselplan

Efter höstens fina arbetsinsatser vid Brännäsvägen under vår Aktivitetsdag har jag uppdaterat vår skötselplan. Märk väl att det är en plan och planen ligger till grund för vad vi sedan arbetar med.
Planen ligger under fliken […]

Read More

 0

Torrsättning 2017

Nu är det dags för torrsättning av våra båtar!

Här kan du läsa om torrsättningen: Torrsättning 2017

Read More

 0

Stort varmt tack!

Stort varmt tack till alla som gjorde fantastiska insatser vid Brännäsvägen och röjde sly, både barn i alla åldrar och vuxna (också i alla åldrar).
 
Två stora rishögar blev det och ett mycket fint område med synliga […]

Read More

 0

Björnloka

Björnloka/Jätteloka har upptäckts på tomten, diket utanför samt allmänningen tvärsöver vägen Snösvängen 12.
Jag har klippt bort blad och stjälkar från diket och på allmänningen.
På enskild tomt är det fastighetsägaren som är ansvarig att ta bort […]

Read More

 0

Fint hemma till midsommar!

Vill du smycka din trapp eller uteplats till midsommar med lövruskor?

Du får gärna klippa lite sly av björk, asp eller hassel på samfällighetens mark.
Med sly räknas ett vanligt förekommande träd som är max 8 cm […]

Read More

 0

Uppdaterad skötselplan/tidsplan och höstens aktivitetsdag är planerad!

Höstens Aktivitetsdag är planerad till 23 september.
I tidsplanen ser du vilka områden vi ska arbeta med i höst.

Du hittar den uppdaterade skötselplanen/tidsplanen under fliken Verksamhetsområden/Grönområden Klicka här för att komma till Grönområden

 

//Grönområdesansvarig

Read More

 0

Stor läcka!

Stor läcka i PS2 område. Åke är ute och försöker få grepp om läget. Troligen berörda är Kolbacksvägen från korsningen med Södergårdslingan till övre korsningen med Lagerbäcksvägen samt Kolstigen.

För att hjälpligt klara natten kommer vi […]

Read More

 0

Klippning av fotbollsplanen

Hanna och Daniel i vårt vårt område  har tagit upp stafettpinnen efter Matti med att klippa aktivitetsområdet inkl fotbollsplanen i sommar.
Stort tack!

//Grönområdesansvarig

Read More

 0

Vattenbrist

Hotet om vattenbrist är verkligt. På grund av låga grundvattennivåer börjar vi få problem. Särskilt tydligt är det i PS11 och PS12 som försörjer Snösvängen, Snösundsvägen och Brännäsvägen. Där har vi under våren haft tomt […]

Read More

 0

Vattenläckan fixad!

Tre dyra ventiler är bytta och vattenläckan är fixad. Tack alla tålmodiga som stått ut med vattenbrist.

Åke, Stefan och Micke har gjort ett bra jobb.

Read More

 0

Info från kassören

Samfällighetsföreningen har i år bytt ekonomisystem vilket bland annat innebär att faktureringen numera hanteras av Nox Finans. Samfällighetsfakturorna skall därför betalas till deras bankgiro (5170-5085) och inte som tidigare direkt till föreningens bankgiro.

Read More

 0

Tack alla som medverkade i helgen!

Tack alla som jobbade hårt i lördags. Vi var nästan 50 vuxna och barn som slet tillsammans. En klar fördel med att ha en gemensam arbetsdag är att vi lär känna varandra bättre,vi ser vilka […]

Read More

 0

Vattenanalyser 1:a kvartalet 2017

Här kan du läsa Vattenanalyserna för kvartal 1, 2017:

Vattenanalyser 1:a Kvartalet 2017

Read More

 0

Beskrivning och nuläge ILS VA anläggning

Här kan du läsa om nuläget för ILS VA anläggning : http://langvik.se/wp-content/uploads/Beskrivning-och-nuläge-ILS-VA-anläggning.docx  (Finns på Vattens sida http://langvik.se/samfalligheten/vatten/ )

Read More

 0

Protokoll från årsstämman 2017-03-14

Här kan du läsa protokollet från årsstämman 2017-03-14:

http://langvik.se/wp-content/uploads/Protokoll-från-föreningens-årsstämma-2017-03-14.pdf

Read More

 0

Kommunens Remissvar till Länsstyrelsen

Här kan du läsa kommunens remissvar till Länsstyrelsen:

Kommunens svar till Länsstyrelsen

Read More

 0

Vattenanalyser 4:e kvartalet 2016

Här kan du läsa vattenanalyserna för 3:e kvartalet 2016:

Vattenanalyser Kvartal 4

Read More

 0

Protokoll halvårsmöte Nov 2016

Nu finns protokoll från Halvårsmötet den 22 november 2016 inlagt på hemsidan under Arkiv – Protokoll

Halvårsprotokoll 22 nov 2016

Read More

 0

Uppdaterad skötselplan för grönområden

Uppdaterad skötselplan med tidsplan för Aktivitetsdagarna ligger nu under fliken Samfälligheten – Grönområden

http://langvik.se/samfalligheten/gronomraden/ 

Hör gärna av dig till Eva om du undrar över något

 

Read More

 0

Skrivelsen till länsstyrelsen

Här kan du läsa skrivelsen till Länsstyrelsen:

Skrivelse Länsstyrelsen

//Styrelsen

Read More

 0

Vattenanalyser 3:e kvartalet 2016

Här kan du läsa vattenanalyserna för 3:e kvartalet 2016:

Vattenanalyser 3:e kvartalet 2016

Read More

 0

Tack!

Tack alla som arbetade hårt på Aktivitetsdagen med att röja sly och grilla korv!Jag är mäkta imponerad över vad drygt 25 personer hann med. Jag är mycket nöjd med resultatet. Det blev mycket fint.

Norra sidan […]

Read More

 0

Viktig info angående pumpstationer

Pumpstation 10 vid återvinningsstationen är avställd tillsvidare på grund av kvalitetsproblem.

Åtgärder är vidtagna och nya prov insända för analys. Övriga pumpstationer blir hårdare belastade och alla ombeds vara försiktiga med vattenanvändningen.

Read More

 0

Extrahjälp

Vi behöver hjälp till och från mellan aktivitetsdagarna. Vill du vara en av dem vi kan kontakta för extrahjälp?

 

Kontakta Eva, grönområdesansvarig  [email protected], 0709-929883

Read More

 0

Planering av skötseln av våra grönområden

Nu ligger två dokument under fliken  Samfälligheten/Grönområdena. Det ena är en övergripande planering och det andra en mer detaljerad för de kommande åren.

Synpunkter motttas gärna. Mejla Eva, grönområdesansvarig

Read More

 0

Akut vattenbrist

Vattenbristen är akut och flera av våra pumpstationer har kraftigt begränsad kapacitet. Trots upprepade omkopplingar i nätet och trycksänkningar blir problemet allt större.Alla måste hushålla med vattnet annars måste vi snart fylla på med hjälp […]

Read More

 0

Blomlådor som farthinder

Många upplever att det körs fort i området, speciellt på vissa sträckor. I samfälligheten finns idag inga planer på att anlägga fler permanenta farthinder. Dock ser samfälligheten inget hinder i att den som vill ställer […]

Read More

 0

Sommarens vaktlista för hamnen är nu klar

Sommarens vaktlista för hamnen är nu klar.

På grund av problem med distributionen av vaktlistan, kommer det att dröja någon vecka innan utskicket med posten kan göras.

Vaktlistan finns dock redan i pärmen i nya hamnboden.

Eftersom vakthållningen […]

Read More

 0

Rutin för felanmälan vatten:

Om du märker att trycket är lägre än normalt vänta inte utan kolla först på Facebook eller Hemsida.
Om ingen anmält, ring ansvarig. Om möjligt bekräfta anmälan på Facebook (fler slipper ringa).
När vattenansvarig fått information om […]

Read More

 0

Trygghet genom samverkan

Inbrotten på Värmdö/Ingarö ökar. Med hjälp av grannsamverkan kan man hjälpas åt att motverka detta. Gå gärna in och läs om Trygve.

Med Trygve blir tillvaron tryggare, trevligare och säkrare för dig själv och de runt […]

Read More

 0

Vattenavbrott 21 juni

Vattenavbrott på Fåruddsvägen onsdagen 21 juni.

En serviceventil för Fåruddsvägen 4 skall bytas. Grävningen startar på morgonen och någon gång mitt på dagen blir det ett avbrott när den nya ventilen monteras.

//Vattenansvarige

Read More

 0

Vattenavbrott onsdag 17 maj

Vattenläcka Långgårdsvägen, Långviksvägen

För att avgränsa och lättare hitta läckan har två markventiler bytts ut i korsningen Långgårdsvägen – Långviksvägen. Den tredje kommer att bytas under dagen.

Vattenavbrott under dagen berör Långgårdsvägen. De fyra fastigheterna som nu […]

Read More

 0

Vattenavbrott tisdag 16 maj

I sökandet efter vattenläckan Långgårdsvägen, Långviksvägen kommer vi att byta tre markventiler i korsningen Långgårdsvägen-Långviksvägen.
Vattenavbrott under dagen berör Långgårdsvägen, Långviksvägen från Lagerbäcksvägen till Långgårdsvägen.
Eventuellt också Lagerbäcksvägen från Långviksvägen till Björkviksvägen.
Eventuellt Fåruddsvägen.
Undvik att köra förbi […]

Read More

 0

Uppdatering vattenläget

Nu har vi akuta bekymmer med vattenförsörjningen. En läcka i området Långgårdsvägen – Långviksvägen. Åke kan inte hitta den trots flitit sökande hela dagen. För att söka vidare skall ventiler bytas, förhoppningsvis i morgon.
Just […]

Read More

 0

Stor vattenläcka!

Stor vattenläcka i PS4 område upptäckt nu på morgonen. Direkt berört är Långviksvägen (övre delen), Långgårdsvägen, Kolbacksvägen från korsningen Långgårdvägen upp i backen, Lagerbäcksvägen från Långviksvägen ner mot Björkviksvägen och Fåruddsvägen.

Felsökning påbörjad, vilket kan innebära […]

Read More

 0

Sopning beställd

Våren är äntligen här och sopning av våra vägar kommer att utföras av Ingarö Mark & Väg den 27/4.

Read More

 0

Ändrad sjösättningsdag till lördag 6 maj!

Läs mer på hamngruppen sida:  http://langvik.se/samfalligheten/hamnen/

//Hamngruppen

Read More

 0

Välkommen till Aktivitetsdagen lördag 22 april

En inbjudan till Aktivitetsdagen är utskickad till alla hushåll i samfälligheten tillsammans med kallelsen till årsmötet. Inbjudan ligger även under fliken Samfälligheten/Grönområdena. http://langvik.se/samfalligheten/gronomraden/

Samling 10.00 på Hamnplanen.
Vi arbetar till 13.00 och bjuds då på korv och dricka.

[…]

Read More

 0

Årsmöte i Ingarö Långviks Samfällighetsförening den 14 mars 2017

Välkomna till Årsmöte i Ingarö Långviks Samfällighetsförening
Dag: Tisdagen den 14 mars
Tid: Kl. 19.00
Plats: Brunns skola, Matsalen

Kallelse Årsmöte i Ingarö-Långviks Samfällighetsförening

Bilagor till Årsmöte i Ingarö-Långviks Samfällighetsförening

Read More

 0

Pumpstation 12 i drift!

Pumpstation 12 Brännäsvägen är i drift med godkänd vattenkvalite efter installation av ytterligare UV-filter.

 

//Vattenansvarig

Read More

 0

Varmt välkommen på Aktivitetsdag på lördag

Du är varmt välkommen på Aktivitetsdag lördag 8 oktober.

Samling på hamnplan 10.00. (se tidigare inbjudan)

 

Hoppas att du är beredd med busksax  mm för att röja vid Myggstigen och backen från Snösundsvägens vändplan.

Jag har (utom längs […]

Read More

 0

ÄNDRING AV DATUM FÖR AKTIVITETSDAGEN

ÄNDRING AV DATUM FÖR AKTIVITETSDAGEN

NYTT DATUM  : LÖRDAG   8/10

Pga av torrsättning av båtarna 1/10 måste vi ändra vår Aktivitetsdag. (Torrsättningen är beroende av när kranbilen kan)
Samling på hamnplanen 10.00

Välkomna!

Read More

 0

TORRSÄTTNING 1/10-2016

TORRSÄTTNING 2016

Dag för årets gemensamma torrsättning är nu bokad till lördagen den
1 oktober.

OBS: Aktivitetsdagen för våra grönområden, som tidigare var planerad till 1 oktober,
kommer att ändras till en annan dag. Denna meddelas senare.

Som tidigare meddelats […]

Read More

 0

Vattenavbrott 15/9

Vattenavbrott i morgon Torsdag 15/9.Någon gång under dagen kommer vattnet att stängas av pga byte av serviceventil för Snösundsvägen 53. 

Berört område är Snösundsvägen från korsningen med Brännäsvägen fram till vändplanen.

//Vattenansvarig 

Read More

 0

Vattenavbrott!

Vattenavbrott den 9 september. Byte av serviceventil på Kolbacksvägen kommer att innebära ett avbrott i vattenförsörjningen någon gång under dagen.

Berört område är Kolbacksvägen från korsningen med Kolstigen upp till kurvan fram till korsningen med Lagerbäcksvägen.

Read More

 0

Inför torrsättning 2016

Viktig information inför torrsättning av båt:

Inför Torrsättning 2016

//Hamngruppen

Read More

 0

Välkommen till en Aktivitetsdag lördag 2016-10-01

Vi kommer att röja sly i ekbacken vid Myggstigen (Solstigen), i slänten från Snösundsvägens vändplan mot vattnet samt i allmänningen Snösundsvägen 12 – 14.

Samtliga slyröjare bjuds på korv och dricka under dagen.

 

En inbjudan till Aktivitetsdagen […]

Read More

 0

Vattenanalyser Kvartal 2 -2016

Här kan du finna kvartal 2´s vattenanalys för år 2016:

Långvik Kvartal 2-2016

Read More

 0

Tack!

I många år har en privatperson utan ersättning skött områdena mellan Björkviksvägen och förskolan samt fotbollsplanen och planen runt gungorna. I år lägger han sin kraft på att renovera sina maskiner. 
Vi är mycket tacksamma för […]

Read More

 0

Stort vattensvinn från pumpstation 4!

Stort vattensvinn från pumpstation 4 Långviksvägen.
Felsökning inleds i em. kl 17 vilket kommer att innebära tillfälliga avbrott. Berörda är Fåruddsvägen, Lagerbäcksvägen upp till korsningen med Långviksvägen. Långviksvägen till korsningen med Långgårdsvägen. Långgårdsvägen till korsningen med […]

Read More

 0

Vattenbrist!

Vattenbrist
På grund av lågt grundvatten tar vattnet slut i våra brunnar.Det började på Snösundsområdet men nu gäller det hela vårt område.
Enligt våra Allmänna bestämmelser (se hemsida) är det inte tillåtet att fylla poler, bevattna trädgård […]

Read More

 0

Grävning för Telias fiber-nät!

Grävning för Telias fiber-nät!

Sandström nätentreprenad har planerat att utföra 4st mindre schakt i Ingarö-Långviks samfällighetsförening under vecka 19-20 för att förbereda markförläggning för Telias nya fibernät.

De gator som kommer att beröras är: Kolstigen, Björkviksvägen, Byttvretsvägen och […]

Read More

 0

Vatten och vägavstängning

Arbetet med att byta vattenventiler i korsningen Snösundsvägen-Snösvängen har startats upp nu på morgonen. När ventilerna är frilagda kommer vattnet att stängas av. Om det går som planerat sker det under dagen.

Löpande information på Facebook […]

Read More

 0

Hamn- och sjösättnings-information 2016

Vårens sjösättning är nu bestämd till Lördagen den 7 maj 2016.

Läs mer nedan:

Sjösättningsinfo 2016

Read More

 0

Ventilbyte Snösundsvägen-Snösvängen

Ventilbyte kommer att ske i korsningen Snösundsvägen – Snösvängen under måndag- tisdag 25 – 26/4.
Snösvängen blir helt avstängd för trafik och alla bilarna måste vara utkörda på söndag kväll.
Vattenavstängning kan väntas under måndag och tisdag. […]

Read More

 0

Vattenavstängning Långviksvägen & Kolstigen!

Vattenarbete kommer att utföras på Långviksvägen och Kolstigen under tisdagen den 19/4 och onsdagen den 20/4.

Vattenavstängningar kommer att ske:

Långviksvägen: Tisdag efter kl 13.00 och ev även onsdag efter kl 13.00.
Kolstigen: Under tisdagen eller onsdagen beroende […]

Read More

 0

Ingen städ-eller röjningsdag i vår.

 
Ingen städ-eller röjningsdag i vår.  Vi återkommer till hösten.
 
Stefan Sundkvist (bryggStefan) anlitades tidigare under året att röja utefter stigarna vid viken med mycket gott resultat.
Styrelsen kommer att lägga upp en långsiktig plan för våra grönområden, […]

Read More

 0

Ventilbyten på Kolbacksvägen Tis 12/4

VENTILBYTEN PÅ KOLBACKSVÄGEN

Grävarbete kommer att påbörjas i korsningen Kolbacksvägen-Södergårdsslingan (vid Kolbacksvägen 6) tisdagen den 12/4.

Vattenavstängningar kommer att ske en eller flera gånger under arbetets gång.

De som berörs av avstängningarna är Kolbacksvägen från Björkviksvägen till korsningen […]

Read More

 0

Analysprotoll kvartal 1, 2016

Här kan du läsa vattenanalysprotoll för kvartal 1, 2016

Analysprotokoll kvartal 1 2016 Långvik

Read More

 0

Protokoll från föreningens årsstämma den 14 mars, 2016

Här kan ni hitta protokoll inkl. bilagor från föreningens årsstämma 2016-03-14:

Protokoll Årsmöte 14 mars 2016

Bil 13.1 Vattenmängd producerad resp. uppmätt

Bil 13.2 Prissätting 2016

Bil 13.3 Prioriterade åtgärder 2016

Bil 13.4 Satsningar 2016

Bilaga 13.5 Jämförelse VA kostnad kommunen-ILS […]

Read More

 0

Vattenanalys Kvartal 4 2015

Här kan du finna Kvartal 4´s vattenanalys för 2015:

Analysrapport Kvartal 4 2015 Pumpstationer

Read More

 0

Kallelse och föredragningslista till Föreningsstämma 14 mars 2016

INGARÖ-LÅNGVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
KALLELSE

HÄRMED KALLAS DU/NI TILL DEN ÅRLIGA FÖRENINGSSTÄMMAN I INGARÖ-LÅNGVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

DAG: MÅNDAGEN DEN 14 MARS 2016
TID: KLOCKAN 19.00
PLATS: BRUNNS SKOLA, MATSALEN

VÄLKOMMEN!

STYRELSEN

Bifogat finns årsmötets föredragningslista, bilaga med styrelsens förslag angående lån för reparation av vattenanläggningen samt blanketten […]

Read More

 0

Inbrott i området!!

I veckan så hade en villa på Kolbacksvägen inbrott. Var extra vaksam på bilar/människor som inte ser bekanta ut.

Read More

 0

Årsmöte i Ingarö Långviks Samfällighetsförening den 14 mars 2016

Välkommen till Ingarö Långviks Samfällighetsförenings årsstämma

Tid: 14 mars 2016 kl: 19.00
Plats: Matsalen, Brunn Skola

Read More

 0

Vattenanalys

Resultat av vattenanalys

Read More

 0

Protokoll från halvårsmötet den 3 december

Protokoll från halvårssmötet 2015

Read More

 0

Protokoll från extra stämman 3 december

Protokoll från extra stämman 3 dec 2015

Read More

 0

Kallelse och föredragningslista till Extra föreningsstämma 3 december 2015

Ingarö Långviks Samfällighetsförening

Du kallas härmed till Extra föreningsstämma den 3 december 2015 kl 20.00 i matsalen i Brunns skola.

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelse och dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justerare
6. […]

Read More

 0

Kallelse och föredragningslista till halvårsmötet 3 december 2015

Ingarö Långviks Samfällighetsförening

Du kallas härmed till halvårsmöte den 3 december kl 19.00 i matsalen i Brunns skola.

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Godkännande av kallelse och dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justerare
6. Vatten
7. Vägar
8. […]

Read More

 0

Vi finns nu på Facebook

Gå gärna med i vår Facebook-grupp “Vi som bor i Långvik på Ingarö”

Read More

 0

Intresserad av att vara med i styrelsen?

Vi som bor i Långvik är medlemmar i vår gemensamma samfällighetsförening. Att vara med i samfällighetens styrelse är ett fantastiskt sätt att vara med och bidra och förvalta vårt fina område.

Du som tycker att det […]

Read More

 0

Torrsättning 2015

 

Som tidigare meddelats så kommer Edin-kranen till Långvik Lördag den 17 oktober

Torrsättningen startar kl. 07.30.

De båtägare som har sin vinterplats i ”Långa Raden” måste vara på plats i Hamnen senast kl. 07.30.

Övriga båtägare som bokat […]

Read More

Comments Off on Torrsättning 2015

Inbrott i området

Det har skett ett inbrott i området så det är bra om alla är extra uppmärksamma!

Read More

Comments Off on Inbrott i området

Extra föreningsstämma/Halvårsmöte den 3 december kl.19.00

Halvårsmöte/Extra föreningsstämma i Ingarö Långviks samfällighetsförening den 3 december kl 19.00. (Extra föreningsstämma börjar kl 20.00) i
matsalen, Brunns skola. Skriv in det i din kalender redan nu!
Kallelse och föredragningslista kommer med brev ca 14 dagar […]

Read More

 0

Vattnet är nu ok!

Vattenproverna har kommit och vattnet är nu ok att dricka igen.

Read More

 0

Nödvatten Pumpstation 8

Vatten kan nu hämtas i Pumpstation 8. Den ligger på Kolbacksvägen nära korsningen med Långgårdsvägen.

Read More

 0

Vattenavbrott på Brännäsvägen

På fredag den 28 augusti kommer vattnet att stängas av för att byta en läckande ventil.
Vattenansvarig

Read More

 0

Vattenläcka?/Onormalt hög vattenförbrukning?

Pumpstation på Snösvängen har onormalt hög vattenförbrukning som tömmer magasinet. Uttaget finns på Snösvängen eller Snösundsvägen och är troligen en läcka. Det kan också vara ett onormalt stort uttag på/i en fastighet. Omkopplingar måste ske […]

Read More

 0

Vattenläckan på Kolbacksvägen åtgärdad

Läckan är åtgärdad. En vattenslang hade lossnat från en utkastare som var fullt öppen. Nu saknas det vatten i pumpstationerna som sakta fylls upp. Vattnet kan vara lite grumligt men var återhållsamma med renspolningen. Alla i […]

Read More

 0

Sjösättning 10 maj; tider och information

På söndag är det sjösättning. Här hittar du nödvändig information.

/Hamngruppen

Sjösättningsinfo 10 maj2015

Read More

 0

Vattenavstängning pga grävning

På tisdag den 14 april påbörjas den uppskjutna grävningen för att hitta vattenläckan.

Läckan finns troligen i huvudledning utanför Lagerbäcksvägen 15.

Grävningen kan dra ut i tid pga osäkert läge och elkablar som hindrar. När vattnet stängs […]

Read More

 0

Protokoll från samfällighetsföreningens årsstämma 2015

Protokoll från samfällighetsföreningens årsstämma som ägde rum i Brunn skola den 26 mars 2015

Protokoll från stämman 2015

Read More

 0

Pumphaverier Björkviksberget

En påminnelse om vad som får spolas ned i toaletten och inte efter ytterligare ett haveri i pumpstation Björkviksberget!

Läs mer från BLAab här

 

Read More

 0

Föreningsstämma 26 mars

Varmt välkommen till samfällighetens föreningsstämma!
Tidpunkt: Torsdagen den 26 mars, kl. 19.00
Plats: Matsalen, Brunn Skola
Kallelse, föredragningslista samt fullmakt är utskickad per post.

Nedan följer bilagorna till föredragningslistan:
Bilaga 1 – Styrelsens berättelse
Bilaga 2 – Balansrapport
Bilaga 3 – Resultatrapport
Bilaga 4 […]

Read More

 0

Uppskjuten grävning

Grävningen efter vattenläcka på Lagerbäcksvägen uppskjuten tills vidare pga osäkerheter kring tjäle och kraftkablar.

Read More

 0

Seglarskola i Långvik i sommar

Måndag 29 juni – fredag 3 juli (v.27) är seglarskolan tillbaks i Långvik för tionde året i rad! Vi seglar mellan kl. 09:00 och 16:00.

Våra erfarna instruktörer lär ut sjövett och grunderna i segling. Kan […]

Read More

 0

Vattenläcka

På tisdag den 17 feb. planeras grävning får att hitta vattenläcka.

Läckan finns troligen i huvudledning utanför Lagerbäcksvägen 15.

Grävningen kan dra ut i tid pga osäkert läge och elkablar som hindrar. När vattnet stängs av berörs fastigheterna

på […]

Read More

 0

Vattenläcka

I dag, tisdag den 27 jan pågår felsökning inom området Lagerbäcksvägen från korsningen Långviksvägen till övre korsningen med Kolbacksvägen. Även Kolbacksvägen mellan 90 graderskurvan och korsningen med Lagerbäcksvägen kan bli berörd.

Vattenansvariga

Read More

 0

Vattenanalyser fjärde kvartalet

Här är resultatet av senaste vattenanalyserna. PS 10 har ännu inte kommit.

PS 12_177-2014-12080699_01

PS 12 Snösundsvägen 66_177-2014-12080700_01

PS 11_177-2014-12080702_01

PS 11 Snösundsvägen 35_177-2014-12080701_01

PS 11 Dagis_177-2014-12080704_01

PS 10_177-2014-12080703_01

PS 8_177-2014-12080696_01

PS 8 Kolbacksvägen 65_177-2014-12080695_01

PS 5_177-2014-12080693_01

PS 5 Gubbdalsvägen 20_177-2014-12080694_01

PS 4_177-2014-12080698_01

PS 4 Kolbacksvägen 43_177-2014-12080697_01

PS […]

Read More

 0

Gatubelysningen

Det händer att en gatlykta slocknar och det blir extra mörkt. Det vore bra om du som ser detta kan sätta ett band om gatlyktan eller markera på annat sätt så att den som ska byta […]

Read More

 0

Protokoll från halvårsmötet den 5 nov 2014

Protokoll fr halvårsmötet 2014

 

Read More

 0

Vattenanalyser Kvartal 3, 2014

Här är resultat från analys av vattenprover för tredje kvartalet 2014:

 

Byttvretsv 5_177-2014-09080687_01

Kolbacksv 3. PS 4_177-2014-09080683_01

Kolbacksv 43. PS 8_177-2014-09080685_01

PS 2_177-2014-09080680_01

PS 4_177-2014-09080682_01

PS 5_177-2014-09080686_01

PS 6_177-2014-09080693_01

Ps 6_177-2014-09220742_01

PS 6_177-2014-10221018_01

PS 8_177-2014-09080684_01

PS 10_177-2014-10221017_01

PS 11_177-2014-09080689_01

PS 12_177-2014-09080691_01

Ps 12_177-2014-09220743_01

utf-8”Kök Kolbacksv 33 PS 2_177-2014-09%3

utf-8”PS 11. Dagis […]

Read More

 0

Halvårsmöte i Ingarö Långviks Samfällighetsförening den 5 november kl 19.00

Du är hjärtligt välkommen till samfällighetens halvårsmöte den 5 november kl 19.00 i Brunns skola, matsalen. Kallelse och föredragningslista är utskickade per post. Nedan finns föredragningslista och bilagor

Föredragningslista halvårsmötet 2014

Bil 1 Upprustningsplan

Bil-2-Båttvätt1 (1).

 

 

 

Read More

 0

Vattenanalyser för andra kvartalet, 2014

ILS vattenanalyser kv.2 2014

Read More

 0

Asfaltrester och jord har tippats av vid pumpstation 4. Ett miljöbrott!

På planen vid pumpstation 4 har någon kört in med lastbil och tippat jord och asfaltrester som ser ut att komma från en väg eller liknande. Spåren efter bilen är fortfarande tydliga. Asfalten ligger till […]

Read More

 0

Analys av vattenprover

Här är resultaten av vattenanalys för första kvartalet i år

ILS vattenanalyser kv1 2014

Read More

 0

Protokoll från samfällighetsföreningens årsstämma 2014

Föreningsstämman som hölls den 26 mars var relativt välbesökt. Ett sextiotal medlemmar hade infunnit sig och 39 fastigheter var representerade. Protokoll från samfällighetsföreningens årsstämma 2014

Read More

 0

Röjning utefter väg

Viktigt inför vinterns snöröjning

Read More

 0

Inspektion av hamnen

Värmdö kommun har gjort inspektion av vår båthamn. Läs rapporten här

Read More

 0

Bommen till hamnen.

Grindarna till bryggorna skall alltid vara låsta, även om du är i din båt, eftersom du inte hör om någon promenerar ut på bryggan.
Bommen till hamnen skall alltid vara låst likaså.

Read More

 0

Miljövårdsåtgärder i Björnöfjärden, Säbyviken och Torpe-Infjärden!

Stiftelsen BalticSea 2020 kommer under sommaren 2012 att påbörja en restaurering av vattnet i våra vikar. Syftet är att visa att det går att restaurera utsatta viksystem så att de återfår god vattenkvalité, ett naturligt fisksamhälle och syrerika bottnar. […]

Read More

 0

Ansvarig för viltfrågor inom samfälligheten

Ansvarig för viltfrågor i vår samfällighet är Jan Thuland, 070-7913103

Read More

 0

Click edit button to change this text.