SNABBVAL

ARKIV

Protokoll

Protokoll från föreningsstämman 2024

Information från hamngruppen / styrelsen ILS

Rutin för felanmälan vatten

Angående vår vattendistribution

Protokoll

Protokoll extra föreningsstämma 2023-11-29

Protokoll

Resultat från extra stämman 2023-11-29

Extra föreningsstämma 2023-11-29

Presentation från mötet den 11 oktober 2023

Viktig information från Hamngruppen (uppdaterad)

Torrsättning – 2023

Vattenmätaravläsning – 2023