Styrelseledamöter och deras ansvarsområden:

Mailadress styrelse: [email protected]

Ordförande:
Lars Derk |Tel: 070-844 26 30

Vice ordförande:
Peter Magnusson | Tel: 070-544 13 43

Ekonomi, ägarbyten:
Peter Magnusson | Tel: 070-544 13 43

Sekreterare:
Jeanette Rydhag | Tel: 070-426 55 51

Vägar:
Herman Ulltin (Suppleant) | Tel: 073-698 04 45

Grönområden:
Eva Larsson | Tel: 070-992 98 83

Vatten:
Lennart Björklund | Tel: 070 923 35 27
Lennart Lagerström (Suppleant) | Tel: 070-514 18 48

Ledamot:
Annelie Thunell | Tel: 070-625 10 67
Mats Drougge | Tel: 072-233 73 37

Styrelsesuppleanter:
Lennart Lagerström | Tel: 070-514 18 48
Benny Asp | Tel: 070-571 68 22
Herman Ulltin | Tel: 073-698 04 45

Uppgifter utanför styrelsen

Ansvarig viltfrågor:
Jan Thuland | Tel: 070-791 31 03

Hamngruppen:
Benny Asp (Tfo Hamnkapten)
Jan-Erik Ström
Lars Andersson
Kari Valtanen

Tel.tid:  Mån, on, to 18.00 – 20.00.  Tel: 070-242 04 13
Övrig tid telefonsvarare

Vattenentreprenör:
Åke Andersson ÅA-teknik | Tel: 073-035 65 85

 

 

Samfällighetens postadress och bankgironr:

Ingarö-Långviks samfällighetsförening
Box 113
134 08 INGARÖ

Bankgironr: 5045-7472

Bankgiro för fakturabetalningar (Nox Finans) 5170-5085

 

Följande frågor ligger utanför samfälligheten:

Avlopp:
Björnö-Långviks Avlopps AB www.blaab.com 

Ägarbyten BLAAB:
Kjell de Meijere | Tel: 08-571 426 30

Renhållning
Värmdö Kommun | Tel: 08 570 474 00 | www.varmdo.se

El
Vattenfall | Tel: 020-82 00 00 | www.vattenfall.se