Styrelseledamöter och deras ansvarsområden:

E-postadress till styrelsen: [email protected]

Ordförande (Tf):
Peter Magnusson | Tel: 070-544 13 43

Ekonomi, ägarbyten:
Peter Magnusson | Tel: 070-544 13 43

Sekreterare:
Rogier Krona | Tel: 070-570 10 10

Vägar:
Herman Ulltin | Tel: 073-698 04 45

Grönområden:
Eva Larsson | Tel: 070-992 98 83

Vatten:
Lennart Björklund | Tel: 070 923 35 27

Ledamöter:
Mats Drougge | Tel: 072-233 73 37

Viktoria Wiestål  | Tel:

Suppleanter:
Benny Asp | Tel: 070-571 68 22
Christine Granlund | Tel: 070-741 62 08
Niklas Rosendahl | Tel:

Uppgifter utanför styrelsen

Ansvarig viltfrågor:
Jan Thuland | Tel: 070-791 31 03

Hamngruppen:
Benny Asp (Tf Hamnkapten)
Jan-Erik Ström
Lars Andersson
Kari Valtanen

Tel.tid:  Måndag, onsdag, torsdag 18.00 – 20.00.  Tel: 070-242 04 13
Övrig tid telefonsvarare

Vattenentreprenör:
Åke Andersson ÅA-teknik | Tel: 073-035 65 85

Samfällighetens postadress och bankgironummer:

Ingarö-Långviks samfällighetsförening
Box 113
134 08 INGARÖ

Bankgironr: 5045-7472

Bankgiro för fakturabetalningar (Nox Finans) 5170-5085

Följande frågor ligger utanför samfälligheten:

Avlopp:
Björnö-Långviks Avlopps AB www.blaab.com 

Ägarbyten BLAAB:
Kjell de Meijere | Tel: 08-571 426 30

Renhållning
Värmdö Kommun | Tel: 08 570 474 00 | www.varmdo.se

El
Vattenfall | Tel: 020-82 00 00 | www.vattenfall.se