STYRELSE & ANSVARSOMRÅDEN

E-poststyrelse@langvik.se

Ordförande:
Maria Kana | Tel: 073-350 72 92

Ekonomi, ägarbyten, och Vice ordförande:
Peter Magnusson | Tel: 070-544 13 43

Sekreterare:
Rogier Krona | Tel: 070-570 10 10

Vägar
Mattias Djerf | Tel: 070-622 25 55

Grönområden:
Thomas Nilson | Tel: 076-116 53 80

Vatten:
Viktoria Wiestål  | Tel: 070-146 04 40

Ledamot

Pierre Dahlström | Tel: 070-568 73 20

Suppleanter:

Leena Joandi Mathison | 072-311 12 29

Fredrik Kjellin | 073-326 56 86

Postadress & bankgironummer

Ingarö-Långviks samfällighetsförening
Box 113
134 08 INGARÖ

Bankgironr: 5045-7472

Bankgiro för fakturabetalningar (Fortnox Finans) 5020-7042

HAMNGRUPPEN

Benny Asp 070-571 68 22

Jan-Erik Ström 070-556 17 48

Kari Valtanen 070-791 27 75

Pierre Dahlström 070-568 73 20

VALBEREDNINGEN

Linn Klameth, telefon: 073 510 70 58

Carina Fredén, telefon: 070 595 89 99

UPPGIFTER UTANFÖR SAMFÄLLIGHET

Avlopp:
Björnö-Långviks Avlopps AB www.blaab.com 

Ägarbyten BLAAB:
Kjell de Meijere | Tel: 08-571 426 30

Renhållning
Värmdö Kommun | Tel: 08 570 474 00 | www.varmdo.se

El
Vattenfall | Tel: 020-82 00 00 | www.vattenfall.se