Vattenutskick med bilder

Föreningens utskick angående vatten i Långvik finns på länk nedan. Sist i detta dokument finns även bilder som visar exempel på markeringsstolpe, servisventil och spolbrunn avlopp.

Vattenanalys efter vattenläcka

Här kan du läsa vattenanalysrapporterna för det drabbade området som påverkades av avloppsläckan:

Protokoll

Protokoll 2016