Rutin för felanmälan vatten

Angående vår vattendistribution

Motionera till styrelsen och stämman

Protokoll

Kontakta valberedningen

Protokoll

Protokoll extra föreningsstämma 2023-11-29

Protokoll

Resultat från extra stämman 2023-11-29

Extra föreningsstämma 2023-11-29

Presentation från mötet den 11 oktober 2023

Viktig information från Hamngruppen (uppdaterad)