Här finner du protokollet från föreningens extra stämma.

Protokoll Extra föreningsstämma 2023-11-29