HAMNEN

Hamngruppen förvaltar hela hamnplanen, bryggor, mastkran, mastskjul och kajkant. Här ligger även ansvar för fördelning av båtplatser.
Läs mer här >

VÄGAR

I underhåll av vägnät ingår bland annat asfaltering, plogning, sandning samt skötsel av vägbelysning.
Läs mer här >

GRÖNOMRÅDEN

I vård av grönområden ingår bland annat slyröjning, trädfällning samt underhåll av gångstigar, badbrygga och badstrand.

Läs mer här >

VATTEN

Samfälligheten ansvarar för färskvattendistribution och inom samfälligheten finns åtta pumpstationer där varje station försörjer ca 40 fastigheter med vatten.
Läs mer här >