Som styrelsen tidigare informerat så har Värmdö kommun erbjudit Ingarö Långvik Samfällighetsförening att ansluta till kommunalt vatten via en anslutningspunkt. Detta innebär att vi kan få kommunalt vatten fram till vårt befintliga ledningsnät (endast vatten, ej avlopp). Vi har dock fortfarande kvar vårt ansvar för underhåll och drift av ledningsnät samt distribution av kvalitetssäkrat vatten.

På vårt informationsmöte gällande vår vattenförsörjning i Fågelvikskolans matsal den 8 juni 2023 lovade vi att återkomma med tydligare information om vad de olika alternativen skulle kosta för respektive fastighetsägare samt för samfälligheten. På länken nedan finner ni kostnader för de två alternativ som erbjuds nämligen:

  • att ansluta till kommunalt vatten via en anslutningspunkt
  • att fortsätta med nuvarande lösning men utveckla och utöka vattenkapaciteten (detta förslag visas med två finansieringsalternativ)

Styrelsen kommer att erbjuda ytterligare ett informationsmöte om vår framtida vattenförsörjning den 11 oktober 2023 kl. 19.00 i Fågelvikskolans matsal där det kommer att ges möjlighet till att ställa frågor kring det underlag som ni finner på länken nedan samt att säkra att ni har tillräckligt med information inför kommande val.

Val om vi ska tacka JA eller NEJ till Värmdö kommuns erbjudande kommer att genomföras den 29 november 2023 och särskild kallelse kommer att skickas ut med ytterligare information.

Styrelsens rekommendation kring kommunens erbjudande om kommunalt vatten via anslutningspunkt

Styrelsen rekommenderar inte att ansluta till kommunalt vatten via anslutningspunkt då detta innebär stora initiala kostnader för samfälligheten i form av att:

  • anpassa och bygga ut vårt befintliga ledningsnät
  • bygga helt nya distribu1onsanläggningar
  • skrota våra befintliga vattenverk

Samfälligheten kommer fortsatt att ha stora kostnader för drift och underhåll samt höga krav kring levererad vattenkvalitet. Styrelsen ser också stora orosmoln kring skyldigheter gentemot kommunen. Styrelsen rekommenderar utbyggnad av våra befintliga vattenverk för att säkra dem för en högre kapacitet samt att anta en hållbar underhållsplan för befintligt ledningsnät. Bedömningen är att dessa åtgärder medför en smidigare drift med lägre kostnader på sikt.

Här finner du länken till den kompletta informationen: Information kring Värmdö Kommuns erbjudande om kommunalt vatten