– ett naturskönt skärgårdsparadis

VÄLKOMMEN TILL LÅNGVIK

Senaste nytt

Ingarö-Långvik

Välkommen till dig som bor eller precis flyttat till Långvik! Här kan du njuta av härliga strövområden i naturreservat, närhet till vatten och båtliv, golfbanor, förskolor/skolor samt goda busskommunikationer in till Stockholm city.

Du och din fastighet ingår nu automatiskt i Ingarö-Långviks Samfällighetsförening. Här på vår webb hittar du all information om vad som gäller för dig som medlem samt vad som är på gång i föreningen. Vår samfällighet består av tre ansvarsområden, eller så kallade gemensamhetsanläggingar. Dessa är hamnen, vägar och grönområden (som här presenteras var för sig) samt vattenförsörjning. 

HAMNEN

Hamngruppen förvaltar hela hamnplanen, bryggor, mastkran, mastskjul och kajkant. Här ligger även ansvar för fördelning av båtplatser.
Läs mer här >

VÄGAR

I underhåll av vägnät ingår bland annat asfaltering, plogning, sandning samt skötsel av vägbelysning.
Läs mer här >

GRÖNOMRÅDEN

I vård av grönområden ingår bland annat slyröjning, trädfällning samt underhåll av gångstigar, badbrygga och badstrand.

Läs mer här >

VATTEN

Samfälligheten ansvarar för färskvattendistribution. Åtta pumpstationer försörjer samtliga våra fastigheter med vatten.
Läs mer här >

BRA ATT VETA!

Alla vi som är fastighetsägare har ansvar för våra gemensamma anläggningar. Samfällighetens styrelse står för den löpande förvaltningen och väljs av årsmötet. 

Det är din fastighet, bebyggd eller obebyggd, som är delägare i samfälligheten vilket innebär att Du som person inte kan begära utträde ur samfälligheten. Som fastighetsägare är det även du som ansvarar för omkostnaderna för fastigheten.

ILS Stadgar hittar du här >>