Sjösättning 2022

Grönområde

Sopning av vägar!

Grönområde

Aktivitetsdagen våren 2022

30 km i hela området

Hastighetsbegränsning gäller!

Hamnen

Torrsättning 2021

Välkommen på LOPPIS

Vatten återställt

Viktig vatteninformation