Torrsättning 2022

Vattenavläsning 2022

Inför torrsättning 2022

Grönområde

Höstens aktivitetsdag!

Grönområde

Blockerad stig!

Sjösättning 2022

Grönområde

Sopning av vägar!

Grönområde

Aktivitetsdagen våren 2022