Grönområde

Dikesrensning under september!

Grönområde

Sopning av vägar!

30 km i hela området

Hastighetsbegränsning gäller!

Grönområde

Dikesklippning vecka 28

Problem med elledning och belysning

Efter Vattenfalls arbete vid Fåruddsvägen förra året har vi haft problem med elledningen till belysningen vid infart Fåruddsvägen, busstation Kolbacken samt infarten Kolbäcksvägen.

Grönområde

Aktivitetsdag 28/9-2019

Enligt vår plan att sudda ut den skarpa gränsen av siktgatan mot vattnet längs Snösundsstigen så fälldes tre ekar i höstas. Stammarna ligger kvar i slänten och det är fritt fram att ta hand om dem till ved eller något annat trevligt.

AKTIVITETSDAG – Ingarö Långviks samfällighet

Ni är alla välkomna till en trevlig arbetsdag med nya och gamla grannar.

När: 2019 – 09 – 28 Kl: 10.00 – 13.00

SAMLING PÅ HAMNPLAN kl. 10.00

Vi tänker oss att vi ska få följande arbetsuppgifter utförda:

Röjning vid Myggstigen nedanför berget – här behövs det fyrhjuling med släp eller liknande.
Röjning av en bit av Snösundsstigen mellan stora spången och badplatsen
Transportera bort kubbar av ek – här behövs det skottkärra
En del röjning utefter Hamnvägen

Röjning av vägavsnitt – ansvariga är vidtalade men det går bra att ansluta
Södergårdsslingan
Långviksvägen 1-3 i diket upp mot skogen
Lagerbäcksvägen 14-18 dike och slänt
Korsningen Gubbdalsvägen – Kolbacksvägen

Vi avslutar som vanligt med korvgrillning vid hamnboden kl. 13.00
Frågor kan ställas till Eva Larsson, 0709-929883, eva.larsson50@gmail.com

Information i PDF format finns här: Aktivitetsdag hösten 2019