Information från Vattenansvarig

Viktigt från Vattenansvarig

Rutin för felanmälan vatten

Angående vår vattendistribution

Protokoll

Resultat från extra stämman 2023-11-29

Extra föreningsstämma 2023-11-29

Presentation från mötet den 11 oktober 2023

Vattenmätaravläsning – 2023