STYRELSE & ANSVARSOMRÅDEN

E-poststyrelse@langvik.se

Ordförande:
Allan Saietz | Tel: 070-712  20 00

Ekonomi, ägarbyten:
Peter Magnusson | Tel: 070-544 13 43

Sekreterare:
Rogier Krona | Tel: 070-570 10 10

Vägar:
Maria Döringer Kana | Tel: 073-350 72 92

Grönområden:
Eva Larsson | Tel: 070-992 98 83

Vatten:
Viktoria Wiestål  | Tel: 070-146 04 40

Ledamot

Benny Asp | Tel: 070-571 68 22

Suppleanter:

Mattias Djerf | 070-6222 555

Christer Lindeman | 070-2872594

Paula Wigerslott | 072-5897143

Postadress & bankgironummer

Ingarö-Långviks samfällighetsförening
Box 113
134 08 INGARÖ

Bankgironr: 5045-7472

Bankgiro för fakturabetalningar (Fortnox Finans) 5020-7042

UPPGIFTER UTANFÖR STYRELSE

Hamngruppen:
Benny Asp 070-571 68 22

Jan-Erik Ström 070-556 17 48

Kari Valtanen 070-791 27 75

Tomas Johansson 070-713 76 66

UPPGIFTER UTANFÖR SAMFÄLLIGHET

Avlopp:
Björnö-Långviks Avlopps AB www.blaab.com 

Ägarbyten BLAAB:
Kjell de Meijere | Tel: 08-571 426 30

Renhållning
Värmdö Kommun | Tel: 08 570 474 00 | www.varmdo.se

El
Vattenfall | Tel: 020-82 00 00 | www.vattenfall.se