Här redovisas resultatet från föreningens extra stämma 2023-11-29, protokollet från stämman kommer att publiceras under kommande vecka (vecka 49).

Röstlängden fastställdes genom avprickning och on-line kontroll av aktuell fastighetsägare. Vid avprickning och fastställande av röstlängd krävdes uppvisande av giltig ID-handling. Efter avprickning konstateras att fyra (4) fastigheter ej kan delta på grund av inkorrekta fullmakter.

Det konstateras att det finns 159 röstberättigade fastigheter representerade.

Resultat

Antal röster totalt: 159.

Antal JA: 9.
Antal NEJ: 150.
Antal ogiltiga röster: 0.

Med resultatet 150 NEJ mot 9 JA konstateras att Ingarö Långvik Samfällighetsförening, i enlighet med extra stämmans beslut, valt att tacka nej till kommunens erbjudande om att ansluta sitt ledningsnät till anslutningspunkt för kommunalt vatten.