UPPDATERAD INFORMATION
Matningarna (kablarna) till kraft- och belysningsstolparna som står på land i hamnen skall bytas. I samband med detta kommer matningarna som går ut på bryggorna att skrotas och belysningsarmaturerna där bytas ut mot solcellsdrivna alternativ.
Pga sjukdom planeras nu arbetena till v.39, 25-29/9.
När arbetena skall utföras behöver uppställnings- och täckmateriel, trailers och parkerade fordon vara flyttade och ställda på andra ytor än de som är rödmarkerade på bilagd Kabelschaktarbeten 2023 för att inte utgöra hinder.
De båtägare som har uppläggningsplats på den beväxta västra långsidan av hamnplanen, s.k. ”Långa raden” uppmanas att flytta på ovanstående materiel samt även röja bort vegetation och städa på och kring sin uppläggningsplats i god tid innan arbetena skall påbörjas. I och med det uppstådda dröjsmålet har ni fått ytterligare en vecka på er att flytta på er materiel och bereda fri väg för omdragningen till kraft- och vattenstolparna som står utmed långa raden.

Det finns ett behov av att byta matningarna (kablarna) till kraft- och belysningsstolparna som står på land i hamnen.

El-arbeten kommer därför att genomföras i hamnen och i samband med detta kommer matningarna som går ut på bryggorna att skrotas och belysningsarmaturerna där bytas ut mot solcellsdrivna alternativ. Fasadskåpet och de gamla centralerna på den gamla hamnboden kommer att bytas ut mot ett nytt markskåp.

I nuläget planeras arbetena till v.39 25-29/9.

Arbetsberedningen ser ut som följande:
1. Urkoppling av så mycket el som möjligt men vi  låter byggnaderna vara fortsatt spänningssatta.
2. Schaktning mellan matande centraler och stolpar.
3. Förläggning av kabel i markrör, byte av centraler och skåp, inkoppling, provar & driftar.
4. Igenläggning av schakt.

När arbetena skall utföras behöver uppställnings- och täckmateriel, trailers och parkerade fordon ställas på andra ytor än de som är rödmarkerade på bilagd bild, se länken Kabelschaktarbeten 2023, för att inte utgöra hinder. De båtägare som har uppläggningsplats på den beväxta västra långsidan av hamnplanen uppmanas att flytta på ovanstående materiel samt även röja bort vegetation och städa på och kring sin uppläggningsplats.