Torsdagen den 21 april, 2022 kommer man att inleda sopning av våra vägar här i Långvik. Hjälp till att hålla vägarna fria från parkerade bilar och annat som eventuellt kan hindra.