Hastighetsbegränsning nu gällande enligt lag.

Nu är alla våra vägar i Långvik godkända av kommunen med fartbegränsning 30 km/timme. Vi ser fram emot att alla som bor och befinner sig i vårt område följer denna hastighetsbegränsning.

30 km gäller i hela området