Planerat vattenavbrott med start tisdag 8/10 och med en oklar slutdag och tid

Samfälligheten behöver utföra ventilbyte i korsningen Lagerbäcksvägen- Långviksvägen. Avbrottet kommer i första hand att beröra Lagerbäcksvägen, Fåruddsvägen och Långviksvägen från Lagerbäcksvägen till korsningen Långgårdsvägen. Det finns en risk att även Kolstigen, Kolbacksvägen, Södergårdsslingan, Byttvretsvägen, Gubbdalsvägen och hela Långviksvägen kommer att drabbas.

Vi startar arbetet tisdagen den 8 oktober och det är oklart hur lång tid det tar, det finns ett antal elledningar som försvårar arbetet. Avstängningen kommer att ske någon gång under dagen med risk att det kan bli flera avbrott samt att arbetet fortsätter under onsdagen, torsdagen och fredagen.

För löpande information kan du med fördel hänga med på Facebook och på hemsidan.

Vatten kan hämtas vid PS8 i korsningen Kolbacksvägen- Långgårdsvägen.

När man tömt ledningarna på vatten så är det möjligt att vattnet är grumligt, för att skydda din varmvattenberedare så uppmanas du att vänta med att använda  varmvattnet.

Med vänliga hälsningar

Vattenansvarig