Uppdaterad skötselplan

Nu har vi uppdaterad skötselplanen per 20-01-13.