Torrsättning 2019

Information inför torrsättning 2019

Någon dag för årets gemensamma torrsättning är ännu ej bestämd (denna brukar ske i början av oktober). Det finns redan nu två listor utlagda i gamla hamnboden för bokning av vinterplats.
Den ena listan gäller de som vill ha båten upptagen med kran på vår gemensamma torrsättningsdag och den andra listan gäller för de som torrsätter i egen regi på annan dag.

Alla som vill ha sin båt vinterförvarad på hamnområdet måste fylla i en av dessa listor.

Det går också bra att istället maila till: janerik.strom45@telia.com.
Ange då namn, bryggnr, båttyp/storlek och telefonnummer.

Långvik 2019-09-05
Vänliga hälsningar / hamngruppen
Tel. 070-242 04 13, 070-556 17 48