Dag för årets gemensamma torrsättning är nu bokad till måndagen den 7 oktober.

Som tidigare meddelats finns två listor utlagda i gamla hamnboden för bokning av vinterplats. Den ena listan gäller de som vill ha båten upptagen med kran på vår gemensamma torrsättningsdag. Den andra listan gäller för de som torrsätter i egen regi på annan dag. För er gäller att någon i hamngruppen anvisar lämplig plats.

Alla som vill ha sin båt vinterförvarad på hamnområdet måste fylla i en av dessa listor.

Det går också bra att istället maila till: [email protected] Ange då namn, bryggnr, båttyp/storlek och telefonnummer.

De som har sin båt på ”långa raden” bredvid gamla hamnboden, skall vara på plats i hamnen kl 08.00. Övriga skall vara på plats senast 10.00.

Vi ber er att i god tid före torrsättningen röja bort buskar o.dyl. från er båtplats. Detta gäller särskilt platserna i långa raden och till vänster om spången. Kolla även att vaggan/stöttorna är ok.
Ägarna till de tomma båtvagnar som nu är uppställda på och runtom hamnplanen, måste före torrsättningen flytta bort dessa till annan plats där de ej står i vägen, eller köras hem. Hamngruppen anvisar lämplig tillfällig plats.

Alla båttrailers skall vara märkta med namn och telefonnummer.

Ingarö-Långviks Samfällighetsförening
Hamngruppen
Tel. 070-242 04 13, 070-556 17 48