Vecka 28 kommer entreprenör och klipper dikena, både in och utsida. Dikena måste då vara fria från buskar, små träd, eventuella stora stenar/träpall eller annat som inte hör hemma i ett dike och kan vara i vägen för den som klipper.

Tacksam om ni som fick en lapp i brevlådan för ett tag sedan åtgärdar den eller de punkter nedan som är aktuella för er (om ni inte redan gjort det).

Ett eller flera av nedan alternativ kan vara aktuella:

  • ert dike behöver rensas från buskar/träd/gamla grenar/fällda träd eller annat som kan vara i vägen när dikena ska klippas i sommar. Det gäller såväl insida som utsida av diket
  • ni har en hörntomt utmed en vägkorsning där sikten är något skymd. Då kan växtligheten behöva klippas ned till max 80 cm höjd, räknat från hörnet och tio meter i respektive riktning. Det kan också/eller stå ett träd som har grenar som hänger ner och skymmer sikten, där kan de nedersta grenarna behöva tas bort
  • ni har grenar som hänger över vägen lägre än 4,6 meter.

Här ser ni hur det ska vara röjt: