Dikets huvudsakliga uppgift är att avvattna vägbanan och dränera vägkroppen. Vi behöver därför se till att dikena fyller sin funktion innan ev förbättringar av vägarna görs.

– Många diken har grott igen och innan dessa dikas ur behöver alla fastighetsägare leta fram sina dräneringsrör under infarter och rensa vid in- och utflöden till dessa.
 
– En del fastigheter har också fyllt igen/fyllt ut diket ända fram till vägkanten så denna är högre än själva vägbanan, dessa bör sänkas så avrinning kan ske från vägbanan.
 
– Träd och buskar i dikena måste klippas/sågas ner på dikets båda sidor och eventuella gamla grenar/fällda träd/stora stenar rensas bort från dikena.
 
– Grenar som hänger in över vägbanan tas bort, fri höjd över vägbanan ska vara 4,6 meter.
 
Eventuella frågor om detta kan skickas till vägansvarig i föreningen: Maria Kana, maria@kana.se