Nu är det dags för årets gemensamma torrsättning.

När: fredagen den 8 oktober.

Viktig information:

I gamla hamnboden finns två listor utlagda för bokning av vinterplats. Den ena listan gäller de som vill ha båten upptagen med kran på vår gemensamma
torrsättningsdag.

Den andra listan gäller för de som torrsätter i egen regi på annan dag och för er gäller att någon i hamngruppen anvisar lämplig plats. Alla som vill ha sin båt vinterförvarad på hamnområdet måste fylla i en av dessa listor.

Det går också bra att istället maila till: janerik.strom45@telia.com. Ange då namn, bryggnr, båttyp/storlek och telefonnummer.

De som har sin båt på ”långa raden” bredvid gamla hamnboden, skall vara på plats i hamnen senast kl 08.00. Övriga skall vara på plats 10.00.

Vi ber er att i god tid före torrsättningen röja bort buskar o.dyl. från er båtplats. Detta gäller särskilt platserna i långa raden och till vänster om spången. Kolla även att vaggan/stöttorna är ok.

Ägarna till de tomma båtvagnar som nu är uppställda på och runtom hamnplanen måste före torrsättningen flytta bort dessa till annan plats där de ej står i vägen eller köras hem. Hamngruppen anvisar lämplig tillfällig plats.  Samtliga båttrailers skall vara märkta med namn och telefonnummer.

Ingarö-Långviks Samfällighetsförening
Hamngruppen
Tel. 070-556 17 48, 070-242 04 13