Just nu har vi extremt höga uttag i flera av våra vattenverk. Höga uttag innebär att våra borrhål inte hinner producera och rena tillräckligt mycket vatten utifrån förbrukning. Detta kan leda till att det blir tomt på vatten i kranen. Om vi överförbrukar och låter våra borrhål arbeta för hårt kan vi på sikt förstöra våra borrhål.

Viktigt att ALLA respekterar förbuden mot att fylla pool, använda vattenspridare eller på annat sätt slösa samt se om sitt hus så inga läckage uppstår.

Vill man fylla pool, spa-bad eller liknande får man köpa vatten som kommer med tankbil. Om vi misstänker att pool fylls med samfällt vatten kan styrelsen begära in kvitto från tankbil och om vi kan påvisa att otillbörlig fyllning av pool gjorts kräva ersättning från fastighetsägare.