Några ord från styrelsen

Omvalda och nyvalda medlemmar i styrelsen tackar för förtroendet vi fick under årets stämma som hölls den 20 mars. Nya ledamöter är Thomas Nilsson är som  ansvarig för grönområden. Fredrik Kjellin och Leena Joandi Mathisson är nyinvalda suppleanter.

Stämman flöt på bra och alla punkter hanterades snabbt, det som krävde lite tid var motionen om att ”Odla på samfälld mark”, vilken fick bifall av stämman och nu återstår att se om ett litet odlingsområde kommer att blomstra nedanför Långviks gård.

På vårt första styrelsemöte bjöd vi in Eva Larsson, som lämnade styrelsen efter åtta år som ansvarig för grönområden. Med kaffe, hembakad tårta och presenter tackade vi Eva för ett fantastiskt  arbete under alla år. Eva har fått under sina många år många ”gröna” kompisar här i Långvik som hjälpt och hjälper till med slyröjning, fällning, sågning och mycket mer.

Vintertemperaturen åkte berg- och dalbana, slask och is om vartannat – ansvarig för vägar  håller koll på väderprognoser och planerar i dialog med entreprenör behövliga insatser. Våra medlemmar har gett vår entreprenör med beröm godkänt för plogning och sandning.

Vår vattengrupp har utarbetat rutiner och besöker alla våra vattenverk måndagar för att säkerställa att allt fungerar. De kontrollerar att ingen vattenförbrukning är utöver det normala och att magasinen är fyllda. De återkommande elfelen i slutet av förra året försvann efter översyn av elektriker.

Vi vill påminna om det nya numret man ska ringa vid störning i vattenförsörjningen: 0702 420 413.

Under sommaren kommer vi att kunna sätta igång vattenverk 10 (vid infart Långviksvägen). Vi planerar att bjuda in till en premiärvisning när produktionen är igång.

Årets sjösättning är den 16 maj och inför årets båtsäsong vill vi påminna om vad som gäller för elanvändningen av elen i hamnen, det finns några båtägare som inte följer reglerna, tyvärr.

– uppvärmning av båt med el är förbjudet

– permanent inkoppling till båt är förbjudet

– el-värmeelement i båt är förbjudet.

När båtarna är i sjön ska marken utmed ”långa raden” röjas och få ny beläggning, så allt material måste tas med hem under denna tid.

Det finns även ett antal båtägare som använder båtvagnar som enligt ILS Hamns stadgar är av otillåten sort och storlek, dessa anmodas att ta bort dessa från Hamnområdet.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen, Ingarö Långvik Samfällighetsförening.