Med anledning av strömfel i pumpstation 12 (Brännäsvägen och delar av Snösundsvägen) så är pumpstationen ur funktion. Vattenfall är ute och felsöker. Vi kommer nu sektionera om från pumpstation 11 MEN nu är det av yttersta vikt att ni alla på Snösundssidan är återhållsamma och inte spolar bort eventuellt brunt vatten. Använd det till att spola toaletten med.

Risken är annars att allt vatten där tar slut och alla blir utan. Vi hoppas att pumpstation 12 snart kan vara igång.

Meddela gärna grannar som inte kanske inte läser här eller på hemsidan.