Vattenbrist

På grund av lågt grundvatten tar vattnet slut i våra brunnar.Det började på Snösundsområdet men nu gäller det hela vårt område.
Enligt våra Allmänna bestämmelser (se hemsida) är det inte tillåtet att fylla poler, bevattna trädgård med vattenslang eller annan jämförbar stor vattenförbrukning.
Nu gäller det att vara extra återhållsam med vattenanvändningen.
//Vattenansvarig