Nu är vattenbristen ett faktum! 
Boende på Snösundsvägen, Snösvängen, Gubbdalsvägen och Byttvretsvägen ombeds att vara extra försiktiga med vattnet då magasinen i de områdena nästan är tomma.
Se även över så ingen kran/slang står och rinner.
Tänk också på att totalt bevattningsförbud råder!