Vårens sjösättning är nu bestämd till torsdagen den 13 maj.

Följande tider gäller:

Alla båtägare som har båten uppställda på hamnplanen skall vara på plats kl. 07.30.
Båtägare med båtar i ”Långa raden”, bredvid gamla hamnboden bort mot vassen,
skall vara på plats i hamnen kl. 09.00.

OBS: Samtliga båtar som ligger på hamnområdet skall enligt gällande ordningsregler
vara sjösatta senast den 1 juni.

Ni som har jollar upplagda på ställningen vid spången ombedes att märka dem med
namn och telefonnummer.

Under sjösättningsdagen får bilar endast parkeras utefter vägen till mastkranen.

Vaktlistor för 2021 kommer att skickas ut till alla berörda båtägare. De kommer
också att finns i pärmen i (nya) hamnstugan.

Här finns information i utkriftsformat: Sjösättningsinfo 2021

Information om båtbyte, senare sjösättning och övriga frågor sändes lämpligast med
email till: janerik.strom45@telia.com.
Långvik 2021-04-02
Hamngruppen / Jan-Erik Ström
Tel. 070-556 17 48