Aktivitetsdag – Ingarö Långviks samfällighet –  24 april kl 10.00 vid hamnplan

Vi håller en sopkvasts avstånd till varann.

Meddela Eva om du vill jobba en annan dag.

Information i utskriftsformat finns här: Aktivitetsdag VT 2021

Arbetsuppgifter

* Slyröjning mm i olika områden nära hamnen och badet.

* Slyröjning på allmänningen mellan Snösundsvägen 50-52, nära vägen. Meddela Eva om du vill röja vid Snösundsvägen.

Vi sprider ut oss i mindre grupper. Eva och Maria anvisar plats.

Redskap att ta med
T.ex busksax, sekatör, sågar av olika slag.

Vi avslutar med korvgrillning vid hamnboden 13.00.

Frågor:  ställs till Eva Larsson, 0709-929883, eva.larsson50@gmail.com

Välkomna!