AKTIVITETSDAG 2020

Ingarö Långviks samfällighet
2020–09-26 10.00–13.00

SAMLING PÅ HAMNPLANEN 10.00
Självklart håller vi avstånd

* Arbetsuppgifter: Slyröjning i olika områden nära hamnen

Vi sprider ut oss. Eva och Maria anvisar plats

* Redskap: Busksax, sågar av olika slag

Vi avslutar som vanligt med korvgrillning vid hamnboden 13.00

Frågor kan ställas till Eva Larsson, 0709-929883, eva.larsson50@gmail.com

Välkomna!