Covid-19 och föreningsstämma

Information från Ingarö-Långvik Samfällighetsförening

Med anledning av det rådande läget gällande Covid-19 så finns ännu inget datum beslutat för ordinarie föreningsstämma år 2020.

Vi befinner oss i ett exceptionellt läge vilket också gör att vi behöver ta till exceptionella åtgärder. Anledningen till att den ordinarie föreningsstämman skjuts upp grundar sig på statsmaktens vädjan att göra allt vad vi kan för att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19. En del av detta är att inte hålla större möten och sammankomster vilket styrelsen följer när den skjuter på stämman. Vi hoppas att ni som medlemmar har en bred förståelse för detta beslut.

Det är även en demokratifråga att så många som möjligt ska kunna medverka på stämman. Den ordinarie föreningsstämmans viktigaste uppgift är att sätta punkt för räkenskapsåret genom att fastställa resultat- och balansräkning, besluta om resultatdisposition samt att besluta om styrelseledamöternas ansvarsfrihet. Att detta görs senare under året borde inte utgöra något problem.

Har ni frågor angående detta så kontakta föreningens ordförande alternativt skicka ett e-postmeddelande till styrelse@langvik.se. Kontaktuppgifter hittar du här.

Vi hoppas kunna återkomma under augusti månad med ett datum för årets ordinarie föreningsstämma under förutsättning att det allmänna läget förbättrats.

Med varma sommarhälsningar

Ingarö-Långvik Samfällighetsförening