Åtgärdat Kl. 14.42,  tack för ert tålamod.
Var försiktiga med vattnet
Boende på Snösundsvägen, Snösvängen, Gubbdalsvägen och Byttvretsvägen ombeds att vara extra försiktiga med vattnet då det sker ett stort uttag, vi letar läcka. Du kan hjälpa till att se över så ingen kran/slang står och rinner.