TACK 🌿💐 till alla som sågat, klippt och rensat i vårt område idag!

  • Runt bäcken ner från Snösundsvägen
  • På klipporna vid Hamnstugan
  • Längs stigen mot vattnet från mastplanen mot badetKorv och dricka blev belöningen efteråt. Under veckan har dessutom några äppelträd blivit beskärda och några alar sågats ned. Mer grus har lagts runt lilla spången. Vid andra tillfällen är det flera som jobbar för att hålla området framkomligt och öppet.

    TACK 🌿💐 till alla er.

    Men jag har några fler jobb att dela ut:

  • Delar av Myggstigen runt flera stora enar behöver klippas ur.
  • Lite mindre träd och buskar behöver också bort i området runt Badstigen.

Något för dig? Kontakta Eva 0709-929883