Ingarö-Långvik Samfällighetsförening bjuder in till informationsträff

När: Torsdag 8/6 kl 19.00

Plats: Matsalen Fågelviks skola

Styrelsen i Ingarö-Långviks Samfällighetsförening bjuder in till informationsträff gällande vår framtida vattenförsörjning. Samfälligheten har fått en propå från Värmdö Kommun som innebär möjlighet att ansluta vårt gemensamma ledningsnät till en anslutningspunkt för kommunalt vatten. Vad innebär detta för samfälligheten och vad innebär detta för er fastighetsägare?

På informationsträffen kommer styrelsen tillsammans med en konsult från VattenInfo AB gå igenom dels vad en kommunal vattenanslutning innebär, samt vilka olika scenarion som vår samfällighetsförening har gällande vattenförsörjning framåt.

Då kommunen kommer vilja ha ett svar från vår samfällighetsförening om att skriva avtal för att ansluta till kommunalt vatten via anslutningspunkt så kommer styrelsen efter sommaren kalla till extra föreningsstämma för omröstning.

På mötet kommer vi att:

  • Ge alla en möjlighet att förstå vad kommunen erbjuder och vad vi som samfällighet har för alternativ.
  • Vad de olika förslagen innebär i kostnader och investeringar.
  • Möjlighet att ställa frågor kopplat till de olika förslagen
  • Ge en god grund för beslut inför omröstning på extra stämma.

Väl mött!

Styrelsen//Ingarö-Långvik Samfällighetsförening