Information från hamngruppen / Styrelsen ILS

Platserna i kajak-/kanotstället i hamnen är från 2024 belagda med en nyttjandeavgift om 200kr/år. Facken är numrerade med skylt och brukare av stället uppmanas att meddela hamngruppen vilket/vilka fack de nyttjar. Uppgifter mejlas till: janerik.strom45@telia.com

Avgiften kommer att debiteras på faktura från Samfälligheten på samma vis som bryggplats osv.

Medlemmar som ej avser nyttja förvaringsstället under året, men som förvarar egendom i detta, uppmanas att omgående ta bort sin materiel och förvara denna på annan plats än inom hamnens område.

Materiel som lämnas i stället utan att ägare ger sig till känna kommer efter juli månad att betraktas som övergivet gods och hanteras som sådant.