Inför torrsättningen 2022
Dag för årets gemensamma torrsättning är ännu ej bestämd! (Denna brukar ske i början av oktober)

Redan nu finns två listor utlagda i gamla hamnboden för bokning av vinterplats.
Den ena listan gäller de som vill ha båten upptagen med kran på vår gemensamma
torrsättningsdag. Den andra listan gäller för de som torrsätter i egen regi på annan dag.
Alla som vill ha sin båt vinterförvarad på hamnområdet måste fylla i en av dessa
listor.

Det går också bra att istället maila till: janerik.strom45@telia.com.
Ange då namn, bryggnr, båttyp/storlek och telefonnummer.
BÅTVAGNAR som finns på de fasta vinterplatserna på hamnplan, måste tas bort
senast den 25 september.
Långvik 2022-09-03
Hamngruppen / Jan-Erik Ström
Tel. 070-556 17 48