Protokoll

Nytt bankgironummer

Problem med elledning och belysning

Efter Vattenfalls arbete vid Fåruddsvägen förra året har vi haft problem med elledningen till belysningen vid infart Fåruddsvägen, busstation Kolbacken samt infarten Kolbäcksvägen.

Protokoll

Covid-19 och föreningsstämma

Med anledning av det rådande läget gällande Covid-19 så finns ännu inget datum beslutat för ordinarie föreningsstämma år 2020.