SNABBVAL

ARKIV

Information från Hamngruppen

Information från Vattenansvarig

Viktigt från Vattenansvarig

Grönområde

Välkommen till vårens aktivitetsdag

Sjösättningsinformation 2024

Protokoll

Protokoll från föreningsstämman 2024

Information från hamngruppen / styrelsen ILS

Rutin för felanmälan vatten

Angående vår vattendistribution

Protokoll

Protokoll extra föreningsstämma 2023-11-29

Protokoll

Resultat från extra stämman 2023-11-29

Extra föreningsstämma 2023-11-29