Från och med den 1 januari 2021 så publiceras inte vattenanalysrapporterna här på hemsidan. Dessa kan däremot rekvireras genom föreningens Vattenansvarig.