Sjösättnings-information 2020

Vårens sjösättning är nu bestämd till söndagen den 10 maj.

Följande tider gäller:

  • Alla båtägare som har båten uppställda på hamnplanen skall vara på plats kl. 07.30.
  • Båtägare med båtar i ”Långa raden”, bredvid gamla hamnboden bort mot vassen, skall vara på plats i hamnen kl. 09.00.

Corona-varning: Håll avståndet under sjösättningen!

I år hoppar vi också över grillningen. Men kaffe och dricka kommer att finnas.

OBS: Samtliga båtar som ligger på hamnområdet skall enligt gällande ordningsregler vara sjösatta senast den 1 juni.

Ni som har jollar upplagda på ställningen vid spången ombedes att märka dem med namn och telefonnummer.

Under sjösättningsdagen får bilar endast parkeras utefter vägen till mastkranen.

Gällande vaktlistor för 2020 kommer att skickas ut till alla berörda båtägare, samt kommer också att finns i pärmen i (nya) hamnstugan.

Information om båtbyte, senare sjösättning och övriga frågor sändes lämpligast med email till: janerik.strom45@telia.com.

Långvik 2020-04-27
Hamngruppen
Tel. 070-556 17 48, 070-242 04 13