Årets gemensamma torrsättning är nu bokad till fredagen den 14 oktober.

I gamla hamnboden finns två listor utlagda för bokning av vinterplats, den ena listan gäller de som vill ha båten upptagen med kran på vår gemensamma torrsättningsdag och den andra listan gäller för de som torrsätter i egen regi och på en annan dag. För er gäller att någon i hamngruppen anvisar lämplig plats.

Alla som vill ha sin båt vinterförvarad på hamnområdet måste fylla i en av dessa listor.

Det går också bra att maila till: janerik.strom45@telia.com och då ange namn, bryggnr, båttyp/storlek och telefonnummer. De som har sin båt i  ”långa raden” bredvid gamla hamnboden, skall vara på plats i hamnen senast kl 07.30. Övriga skall vara på plats 09.30.

Vi ber er att i god tid före torrsättningen röja bort buskar o.dyl. från er båtplats. Detta gäller särskilt platserna i långa raden och till vänster om spången och kolla även att vaggan/stöttorna är ok.

Ägarna till de tomma båtvagnar som nu är uppställda på och runtom hamnplanen måste före torrsättningen flytta bort dessa till annan plats där de ej står i vägen eller köras hem. Hamngruppen anvisar lämplig tillfällig plats. Alla båttrailers skall vara märkta med namn och telefonnummer.

Ingarö-Långviks Samfällighetsförening
Hamngruppen / Jan-Erik Ström
Tel. 070-556 17 48